De ACTA

Blok_aangesloten_besturen_en_scholen
Blok_Hier_staan_we_voor
Blok_Ons_team
Blok_Ondersteuningsplanraad
Blok_aangesloten_besturen_en_scholen
Blok_Hier_staan_we_voor
Blok_Ons_team
Blok_Ondersteuningsplanraad

Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA)

De Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA) van het samenwerkingsverband heeft twee taken:

 

  • Het beantwoorden van een adviesvraag van onder andere voorschoolse voorzieningen en trajectbegeleiders passend onderwijs over ondersteuningsvraagstukken. De ACTA denkt dan mee over welke aanpak, expertise en ondersteuning het best passend zou kunnen zijn en/of welke wegen bewandeld zouden kunnen worden.
  • Het beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen en aanvullende arrangementen voor het speciaal onderwijs (SO) en het speciaal basisonderwijs (SBO) en het afgeven van deze verklaringen.

De ACTA bestaat uit twee onafhankelijke leden: een voorzitter en een lid. Zij zijn niet verbonden aan een school of bestuur en kunnen aanvragen daardoor objectief beoordelen. Beide leden zijn orthopedagoog en hebben de nodige expertise en ervaring in huis.

 

Werkwijze ACTA en vergaderdata

Elke twee weken komt de ACTA bij elkaar om adviesvragen te beantwoorden en om aanvragen te beoordelen. De verschillende stappen van de procedure zijn te bekijken in deze factsheet.

Scholen zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van nieuwe aanvragen en vervolgaanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal (basis)onderwijs. De data van indienen van de benodigde documenten zijn terug te vinden in de volgende factsheets: