De ACTA

Ondersteuningsplan
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar Ondersteuningsspecialisten
Navigeer naar_Ondersteuningsplanraad
Ondersteuningsplan
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar Ondersteuningsspecialisten
Navigeer naar_Ondersteuningsplanraad

Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA)

De Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA) van het samenwerkingsverband heeft twee taken:

 

  • Het beantwoorden van een adviesvraag van onder andere voorschoolse voorzieningen en trajectbegeleiders passend onderwijs over ondersteuningsvraagstukken. De ACTA denkt dan mee over welke aanpak, expertise en ondersteuning het best passend zou kunnen zijn en/of welke wegen bewandeld zouden kunnen worden.
  • Het beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen en aanvullende arrangementen voor het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) en het afgeven van deze verklaringen.

De ACTA bestaat uit twee onafhankelijke leden, die elk de nodige expertise en ervaring in huis hebben. Zij zijn niet verbonden aan een school of bestuur en kunnen aanvragen daardoor objectief beoordelen.

 

Werkwijze ACTA en vergaderdata

Elke twee weken komt de ACTA bij elkaar om adviesvragen te beantwoorden en om aanvragen te beoordelen. De verschillende stappen van de procedure zijn te bekijken in dit document.

Scholen zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van nieuwe aanvragen en vervolgaanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal (basis)onderwijs. De data van indienen van de benodigde documenten, de handleidingen voor TOP dossier en het stappenplan voor verlengingsaanvragen via TOP dossier vind je hieronder. In de TOP dossier kennisbank vind je meer informatie.

 

Schooljaar 2023-2024

 

Handleidingen TOP dossier

 

TOP dossier kennisbank