De ACTA

Blok_aangesloten_besturen_en_scholen
Blok_Hier_staan_we_voor
Blok_Ons_team
Blok_Ondersteuningsplanraad
Blok_aangesloten_besturen_en_scholen
Blok_Hier_staan_we_voor
Blok_Ons_team
Blok_Ondersteuningsplanraad

Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA)

De Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA) van het samenwerkingsverband heeft twee taken:

 

  • Het beantwoorden van een adviesvraag van onder andere voorschoolse voorzieningen en bovenschools deskundigen over ondersteuningsvraagstukken. De ACTA denkt dan mee over welke aanpak, expertise en ondersteuning het best passend zou kunnen zijn en/of welke wegen bewandeld zouden kunnen worden.
  • Het beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen en aanvullende arrangementen voor het speciaal onderwijs (SO) en het speciaal basisonderwijs (SBO) en het afgeven van deze verklaringen.

De ACTA bestaat uit twee onafhankelijke leden: een voorzitter en een lid. Zij zijn niet verbonden aan een school of bestuur en kunnen aanvragen daardoor objectief beoordelen. Beide leden zijn orthopedagoog en hebben de nodige expertise en ervaring in huis.

 

De ACTA: volop in beweging!

In het schooljaar (2018-2019) is Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 volop bezig met het bereiken van haar ambities. We kijken hoe we, samen met onze partners, nog beter vorm kunnen geven aan passend onderwijs in de regio. Bijvoorbeeld door lijnen korter te maken, door beter samen te werken en door efficiënter te werken. Eén van de wijzigingen is de verandering van de voormalige Toelaatbaarheidscommissie (TLC) naar de Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA). De ACTA heeft een belangrijke rol in het begeleiden en aanpakken van de aandachtsgebieden van SWV PO 30 06. Deze aandachtsgebieden zijn: basisondersteuning en deelname percentage, onder instroom, terugplaatsingsbeleid, samenhang tussen regulier onderwijs, SBO en SO, dyslexie en hoogbegaafdheid. Deze aandachtsgebieden worden eind 2018 en begin 2019 uitgewerkt in werkgroepen, om zo een stevige verankering van deze aandachtsgebieden te krijgen in het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023. In dit bericht is meer te lezen over waar de ACTA mee aan de slag gaat.

 

Werkwijze ACTA en vergaderdata

Elke twee weken komt de ACTA bij elkaar om adviesvragen te beantwoorden en om aanvragen te beoordelen. De verschillende stappen van de procedure zijn te bekijken in deze factsheet.

Scholen zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van nieuwe aanvragen en vervolgaanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal (basis)onderwijs. De data van indienen van de benodigde documenten zijn terug te vinden in de volgende factsheets: