Handige links

Navigeer naar_Wie_doet_wat
Navigeer naar_NT2_en_VVE
Navigeer naar_vragen
Navigeer naar_Wie_doet_wat
Navigeer naar_NT2_en_VVE
Navigeer naar_vragen

Handige links

 

Koninklijke Kentalis

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Kentalis biedt onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs, ambulante begeleiding bij reguliere scholen en werkbegeleiding. Kentalis is er ook voor ouders, familieleden en professionals.
Naar de website

 

TOS in beeld
Website met informatie en tools voor het omgaan met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.
Naar de website

 

Taalbrug Junior
Taalbrug Junior heeft scholen voor speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar in Eindhoven, Helmond en Venlo. Deze scholen geven speciaal onderwijs aan slechthorende/dove leerlingen of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De ambulant begeleiders ondersteunen de scholen in de samenwerkingsverbanden voor leerlingen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis.
Naar de website

 

Simea
In de stichting Siméa werken de besturen van de vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen, waaronder Koninklijke Kentalis en de Taalbrug, nauw samen.
Naar de website

 

Bartiméus | Koninklijke Visio
Onderwijs arrangementen voor visueel beperkte kinderen binnen SWV PO 30 06 worden verzorgd door Vivis Onderwijs (Bartiméus en Koninklijke Visio). Deze koepelorganisatie verzorgt onderwijs en extra ondersteuning voor blinde en slechtziende kinderen in Nederland.
Bekijk de folder

 

Basisteam Jeugd en Gezin
Het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) biedt advies en hulp aan kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders. Iedere school heeft vaste contactpersonen binnen een BJG die door de intern begeleider te benaderen zijn.
Naar de website

 

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06
Om een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn te bevorderen, werken we samen met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (SWV VO 30 06).
Naar de website

 

Gemeenten
Oss
Meierijstad
Bernheze
Maashorst