Ouder- en jeugdsteunpunt

Navigeer naar_Steunpunt_hoogbegaafdheid
Navigeer naar Steunpunt_Dyslexie
Navigeer naar_Steunpunt_hoogbegaafdheid
Navigeer naar Steunpunt_Dyslexie

Ouder- en jeugdsteunpunt

 

Ga meteen naar de website van ons ouder- en jeugdsteunpunt!

 

Op de website van het ouder- en jeugdsteunpunt uit deze regio vinden ouders en jeugdigen informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Ook uitleg van begrippen en handige links zijn op de website te vinden.

Het steunpunt is te bereiken bij vragen of voor advies, al neemt het geen taken over van de scholen of het samenwerkingsverband.

Ouders en jeugdigen hebben we betrokken bij het ontwikkelen van het steunpunt. De komende tijd gaan we doorontwikkelen. Er komen bijvoorbeeld ook vragen en antwoorden voor jeugdigen op de website.

Meer weten? Ga naar www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl

 

Nieuwsberichten over het steunpunt

 

Veelgestelde vragen

Wat is een ouder- en jeugdsteunpunt?

Het ouder- en jeugdsteunpunt heeft drie doelen: informeren, steunen en signaleren.

 

Via het steunpunt kunnen ouders en jeugdigen informatie krijgen die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. Het steunpunt geeft juiste en objectieve informatie over passend onderwijs in het algemeen, over hoe we in onze regio werken en over rechten en plichten.

 

De komende jaren wordt het steunpunt doorontwikkeld om ouders te steunen in hun zoektocht naar passend onderwijs en eventuele knelpunten te signaleren. Ouders en jeugdigen kunnen er veilig en vertrouwd hun vragen stellen, want het steunpunt is onafhankelijk.

 

Het steunpunt bundelt de signalen die binnenkomen en brengt deze onder de aandacht bij het samenwerkingsverband. Dit geeft inzichten voor het ontwikkelen van beleid, maar ook voor het goed invullen van de taken en activiteiten van het steunpunt zelf.

Wat zijn uitgangspunten bij het ontwikkelen van het steunpunt?

We hebben een aantal leidende principes bepaald voor de inrichting van het steunpunt.

Het steunpunt…

 • Is samen met ouders en jeugdigen ingericht;
 • Is toegankelijk voor ouders en jeugdigen;
 • Werkt nauw samen en is opgezet met of in aansluiting op ervaringsdeskundige jeugdigen en ouders en/of ouder- jeugdinitiatieven in de regio;
 • Werkt onafhankelijk;
 • Verstrekt gevalideerde en objectieve informatie over passend onderwijs in de regio en de rechten en plichten van ouders en jeugdigen, scholen en samenwerkingsverband;
 • Ondersteunt ouders en jeugdigen bij hun vragen over alle facetten van passend onderwijs;
 • Brengt ervaringen van ouders en jeugdigen in bij beleids- en praktijkontwikkeling van passend onderwijs in de regio.

Wie is betrokken bij het ontwikkelen van het steunpunt?

De samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06 en SWV PO 30 06) werken samen bij het opzetten van het steunpunt. Professionals van beide samenwerkingsverbanden zijn betrokken. We betrekken ook jeugdigen, ouders en netwerkpartners.

 

 • Ouders uit de ondersteuningsplanraden (OPR) van beide samenwerkingsverbanden maken vanaf januari 2022 deel uit van het projectteam en leveren dus een actieve bijdrage.
 • We vragen ook andere ouders actief om mee te denken en input te leveren. Bijvoorbeeld over waar zij behoefte aan hebben.
  Ditzelfde geldt voor jeugdigen/leerlingen.
 • Onderwijsprofessionals maken deel uit van het projectteam. Daarnaast kunnen we mensen uit het werkveld benaderen om te onderzoeken welke vragen zij van ouders en jeugdigen krijgen. Experts op het gebied van passend onderwijs kunnen ons in de opbouwende fase van de benodigde kennis voorzien.
 • We kijken hoe we samen kunnen optrekken met aangrenzende samenwerkingsverbanden.
 • Omdat speciale vormen van onderwijs vaak samen gaan met zorg, betrekken we ook partners uit de jeugdhulp te betrekken. Met hen kan worden afgestemd welke vragen zij ontvangen en voor welke vragen we naar elkaar kunnen verwijzen.

Wat gebeurt er om te komen tot het ouder- en jeugdsteunpunt?

Het steunpunt wordt stapsgewijs ontwikkeld. Het ministerie van OCW heeft acht stappen geformuleerd welke zijn onderverdeeld in een aanloop- en uitvoeringsfase (leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’). We volgen deze stappen en hebben een plan van aanpak gemaakt.

De eerste focus ligt op het ontwikkelen van de informatiefunctie, pijler 1. Het is waarschijnlijk dat we hiervoor een website ontwikkelen.

Hoe kan ik meedenken en meepraten?

Wilt u meedenken over de ontwikkeling van het steunpunt?
Dan kunt u hier uw contactgegevens achterlaten.

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Via deze website, de nieuwsberichten, social media en onze nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte over de voortgang.