Ondersteuningsspecialisten

Navigeer naar_Hier_staan_we_voor
Navigeer naar_ACTA
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar_Ondersteuningsplanraad
Navigeer naar_Hier_staan_we_voor
Navigeer naar_ACTA
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar_Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsspecialisten

Sinds 1 januari 2020 zijn de ondersteuningsspecialisten in dienst bij SWV PO 30 06. Zij zijn een belangrijke schakel bij het realiseren van de ambities/doelstellingen uit ons ondersteuningsplan.

 

Wat doen de ondersteuningsspecialisten?

De ondersteuningsspecialisten dragen bij aan het versterken van de basisondersteuning en aan de verbinding tussen regulier en speciaal onderwijs. Ook spelen ze een rol bij het versterken van de leerkrachtvaardigheden op de scholen.

 

Voorbeelden van ondersteuning en begeleiding door de ondersteuningsspecialisten zijn:

  • specifieke expertise op locatie bij ‘maatwerk’ trajecten, zoals bijvoorbeeld bij hoogbegaafdheid;
  • tijdelijke ondersteuning van leraren of teams, bijvoorbeeld bij pedagogisch beleid of bij een (herstel)opdracht op het gebied van didactiek en gedrag;
  • ondersteuning bij allerlei soorten ‘overstappen’, bijvoorbeeld van regulier naar speciaal (basis)onderwijs en van taalklas naar regulier onderwijs.

 

De inzet van de ondersteuningsspecialisten is mogelijk op leerling-, leerkracht-, groeps-  en op teamniveau.

 

De ondersteuningsspecialisten zijn allemaal generalist op het gebied van ondersteuningsbehoeften leren en gedrag, structuur, cultuur, pedagogisch klimaat en klassenmanagement. Daarnaast heeft elke ondersteuningsspecialist zijn eigen specifieke expertise, bijvoorbeeld op het gebied van hoogbegaafdheid, het jonge kind, het Syndroom van Down of werkvormen voor leerkrachten in de klas.

 

Werkwijze en ‘lijnen met’ de ondersteuningsspecialisten

Op de pagina Wie doet wat staat beschreven hoe en door wie de ondersteuningsspecialisten ingeschakeld kunnen worden voor consultatie en advies of voor een arrangement.

Op deze pagina lees je meer over de werkwijze en vind je een factsheet van de ondersteuningsspecialisten.

 

Meer weten?

Wil je weten wie de ondersteuningsspecialisten zijn? Je vindt ze op de pagina Ons team.
Rianne Maas is aangesteld als teamleider van de ondersteuningsspecialisten.