Ondersteuningsspecialisten

Ondersteuningsplan
Navigeer naar_ACTA
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar_Ondersteuningsplanraad
Ondersteuningsplan
Navigeer naar_ACTA
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar_Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsspecialisten

Sinds 1 januari 2020 zijn de ondersteuningsspecialisten in dienst bij SWV PO 30 06. Zij zijn een belangrijke schakel bij het realiseren van de ambities/doelstellingen uit ons ondersteuningsplan.

 

Wat doen de ondersteuningsspecialisten?

De ondersteuningsspecialisten dragen bij aan het versterken van de basisondersteuning en aan het meer preventief arrangeren. Ook spelen ze een rol bij het versterken van de leerkrachtvaardigheden op de scholen.

 

De ondersteuningsspecialisten zijn gekoppeld aan trajectbegeleiders passend onderwijs en daarmee aan schoolbesturen wat bijdraagt aan korte lijnen en minder bureaucratie.

 

De trajectbegeleiders passend onderwijs, de scholen en de ondersteuningsspecialisten bepalen met elkaar waarvoor de ondersteuningsspecialisten precies worden ingezet. Binnen deze ruimte valt ook de inzet voor consultatie en advies.

 

Gedurende het schooljaar wordt geëvalueerd hoe het staat met het realiseren van de doelen die samen bepaald zijn.

 

We willen op deze manier zo laagdrempelig en doelgericht mogelijk werken, met weinig bureaucratie. De procedure kan per bestuur iets verschillen, zodat we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de eigen werkwijze en identiteit van een bestuur.

 

De ondersteuningsspecialisten zijn allemaal generalist op het gebied van ondersteuningsbehoeften leren en gedrag, structuur, pedagogisch klimaat en klassenmanagement.

 

Een ondersteuningsspecialist kan gekoppeld zijn aan een bestuur (generalist) of ingezet worden bij elk bestuur als er een specifieke expertise nodig is (bijvoorbeeld rondom Mytyl-problematiek en het Syndroom van Down). Ook zijn er ondersteuningsspecialisten die beide rollen hebben.

 

Werkwijze en ‘lijnen met’ de ondersteuningsspecialisten

Op de pagina Wie doet wat staat beschreven hoe en door wie de ondersteuningsspecialisten ingeschakeld kunnen worden voor consultatie en advies of voor een arrangement.

Op deze pagina lees je meer over de werkwijze en vind je een factsheet van de ondersteuningsspecialisten.

 

Meer weten?

Wil je weten wie de ondersteuningsspecialisten zijn? Je vindt ze op de pagina Ons team.
Rianne Maas is aangesteld als teamleider van de ondersteuningsspecialisten.