NT2 en VVE

Navigeer naar_Wie_doet_wat
Navigeer naar_Handige_links
Navigeer naar_vragen
Navigeer naar_Wie_doet_wat
Navigeer naar_Handige_links
Navigeer naar_vragen

NT2 en VVE

 

Hoe ondersteuning geregeld wordt voor kinderen met een taalachterstand, zoals NT2 en VVE, verschilt per gemeente. Hieronder staat de situatie voor Oss beschreven en onderaan deze pagina staat meer informatie over Uden. De werkwijze in andere gemeenten van het samenwerkingsverband zal later volgen. Tot die tijd kan contact opgenomen worden met de betreffende gemeenten.

 

De gemeentelijke OAB-subsidie (onderwijsachterstanden beleid) is bedoeld  om de ontwikkel- en onderwijskansen voor kinderen met taalachterstanden in de gemeente Oss te optimaliseren door middel van NT2-onderwijs en VVE (voor- en vroegschoolse educatie). De begrippen NT2-onderwijs (voor kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken en korter dan 1 jaar in Nederland zijn) en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) worden nader uitgelegd op de pagina met veelgestelde vragen.

 

Hieronder zijn diverse documenten te downloaden die betrekking hebben op NT2 en VVE in de gemeente Oss. Bekijk ook eens het factsheet.

 

NT2 gemeente Oss

In de gemeente Oss is het NT2-onderwijs centraal georganiseerd met behulp van gemeentelijke subsidie. Momenteel zijn er drie locaties waar een of meerdere taalklassen zijn. Het gaat hierbij om NT2-leerlingen in de leeftijd van 6-12 jaar die niet of nauwelijks Nederlands spreken en korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Daarnaast worden door de Mobiele Brigade kleuters ondersteund en de NT2-leerlingen op de dorpsscholen. De uitvoering en organisatie van de NT2-taalklassen en Mobiele Brigade is in handen van het schoolbestuur SAAM. Dit in samenspraak met gemeente en overige besturen. De NT2-taalklaslocaties zijn gelegen in de wijken Schadewijk (IKC Regenboog), Ruwaard (Kindcentrum Sterrebos) en Oss Zuid (Pius X) in Oss. Het doel is deze leerlingen Nederlands te leren spreken en begrijpen voor het beter kunnen volgen van het onderwijsaanbod en de instructie. Ouders van nieuwkomers kunnen zich bij de directie van de school aanmelden waar een NT2-taalklas aan verbonden is. Klik hier voor meer informatie.

De afgelopen jaren is een welkompakket ontwikkeld met informatie en tips voor de begeleiding en aanpak. Dit is hieronder te downloaden.

 

Aanmelding voor ondersteuning door de Mobiele Brigade van het NT2-expertiseteam

Mede door de plotselinge toename van het aantal leerlingen en een onderbezetting van personeel, kan niet direct aan alle verzoeken voor ondersteuning voldaan worden. Het NT2-expertiseteam doet haar uiterste best om zo snel mogelijk het taalonderwijs te organiseren. Er wordt om begrip gevraagd voor de huidige situatie.

 

Het heeft de voorkeur dat de IB-er de ouders op school uitnodigt om samen het Nederlandse aanmeldformulier in te vullen. Hier kan dan een toelichting op gegeven worden met behulp van het anderstalige formulier zodat de ouders begrijpen wat de bedoeling is en waarvoor zij tekenen. Deze vertaalde formulieren dienen alleen ter ondersteuning van de communicatie en zijn niet bedoeld om in te sturen voor aanmelding.

 

 

Ook handig: het stroomschema voor nazorg bij NT2 trajecten.

 

Welkompakket met informatie en tips voor de begeleiding en aanpak

 

VVE gemeente Oss

De gemeente Oss stelt middelen ter beschikking voor de ondersteuning aan peuters en kleuters met een taalachterstand. Voor de kleuters wordt gewerkt met VVE arrangementen. Deze zijn bedoeld als aanvulling op de taalstimulering die er al is op VVE scholen. Het doel is dat de kleuters de taalachterstand inlopen/wegwerken zodat zij beter aansluiten op het onderwijsaanbod in groep 3. Ouders worden betrokken bij het VVE-aanbod. Op de website www.oss.nl/vve is meer informatie te vinden en zijn ook folders te downloaden. In de factsheet op deze pagina staan ook links naar folders in het Engels, Pools Arabisch en Turks.

 

Voor de definitie van een VVE-doelgroepleerling

 

Voor de aanvraag en informatie van een VVE-arrangement  voor VVE-scholen

In de loop van het schooljaar 2022-2023 zal meer informatie volgen over  de voortgang in werkwijze en aanvraag van VVE-arrangementen in de gemeente Oss.

 

Mogelijkheden voor de begeleiding passend bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

 

Tips om (voor)lezen te stimuleren, ook voor ouders

 

Overdracht van de voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs

 

VVE en taalklas gemeente Uden

In Uden is een taalklas, gevestigd op IKC De Klimboom.

 

Op de website van de gemeente Uden is meer te lezen over het programma Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE), inclusief folders voor ouders.