NT2 en VVE

Logo_SWVPO3006_RGB_vignet
Blok_Wie_doet_wat
Blok_Handige_links
Blok_vragen
Blok_Wie_doet_wat
Blok_Handige_links
Blok_vragen

NT2 en VVE

 

Hoe ondersteuning geregeld aan kinderen met een taalachterstand, zoals NT2 en VVE, verschilt per gemeente. Hieronder staat de situatie voor Oss beschreven en onderaan staat meer informatie over Uden. De werkwijze in andere gemeenten van het samenwerkingsverband zal later volgen. Tot die tijd kan contact opgenomen worden met de betreffende gemeenten.

 

Taalexpertisecentrum Onderwijskansen en VVE (TOV) gemeente Oss

Het Taalexpertisecentrum Onderwijskansen en VVE (TOV) zet zich, met behulp van gemeentelijke OAB (onderwijs achterstanden beleid) subsidie, in voor het optimaliseren van de ontwikkeling- en onderwijskansen voor kinderen met taalachterstanden in de gemeente Oss. Het TOV houdt zich bezig met NT2-onderwijs (onderwijs aan kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken en korter dan 1 jaar in Nederland zijn) en met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Beide begrippen worden nader uitgelegd op de pagina met veelgestelde vragen.

 

Hieronder zijn diverse documenten te downloaden die betrekking hebben op NT2 en VVE in de gemeente Oss. Binnenkort volgen factsheets, waarin alle informatie en de procedure helder beschreven is.

 

De contactpersoon van het TOV is Marja van Gessel, MarjavanGessel@tov-oss.nl.

 

NT2 gemeente Oss

In de gemeente Oss is het NT2-onderwijs centraal georganiseerd in de vorm van twee taalklassen op twee locaties, met behulp van gemeentelijke subsidie. Het gaat hierbij om NT2-leerlingen in de leeftijd van 6-12 jaar die niet of nauwelijks Nederlands spreken en korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Daarnaast worden door de Mobiele Brigade kleuters ondersteund en de NT2-leerlingen op de dorpsscholen. De uitvoering en organisatie van de NT2-taalklassen en Mobiele Brigade is in handen van het schoolbestuur SAAM. Dit in samenspraak met gemeente, TOV en overige besturen. De NT2-taalklaslocaties zijn gelegen in de wijken Schadewijk (IKC Regenboog) en Ruwaard (Kindcentrum Sterrebos) in Oss. Het doel is deze leerlingen Nederlands te leren spreken en begrijpen voor het beter kunnen volgen van het onderwijsaanbod en de instructie. Ouders van nieuwkomers kunnen zich bij de directie van de school aanmelden waar een NT2-taalklas aan verbonden is.

De afgelopen jaren is een welkompakket ontwikkeld met informatie en tips voor de begeleiding en aanpak. Dit is hieronder te downloaden.

 

Aanmelding voor ondersteuning door de Mobiele Brigade van het NT2-expertiseteam

 

Ook handig: het stroomschema voor nazorg bij NT2 trajecten.

 

Welkompakket met informatie en tips voor de begeleiding en aanpak

 

VVE gemeente Oss

De gemeente Oss stelt middelen ter beschikking voor de ondersteuning aan peuters en kleuters met een taalachterstand. Voor de kleuters wordt gewerkt met arrangementen. Deze zijn bedoeld als aanvulling op de taalstimulering die er al is op scholen. Het doel is dat de kleuters de taalachterstand inlopen/wegwerken zodat zij beter aansluiten op het onderwijsaanbod in groep 3. Ouders worden betrokken bij het VVE-aanbod. Op de website www.oss.nl/vve is meer informatie te vinden en zijn ook folders te downloaden.

 

Voor de definitie van een VVE-doelgroepleerling

 

Voor de aanvraag en informatie van een VVE-arrangement  voor VVE-scholen

 

Mogelijkheden voor de begeleiding passend bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

 

Tips om (voor)lezen te stimuleren, ook voor ouders

 

Overdracht van de voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs

 

VVE en taalklas gemeente Uden

In Uden is een taalklas, gevestigd op IKC De Klimboom.

 

Op de website van de gemeente Uden is meer te lezen over het programma Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE), inclusief folders voor ouders.