Steunpunt dyslexie

Blok_Steunpunt_Dyslexie
Blok_Steunpunt_Dyslexie

Steunpunt dyslexie

 

Het steunpunt dyslexie is geen fysieke plek, maar een combinatie van documenten/kennis en professionals: het dyslexieteam.

 

Het dyslexieteam heeft drie taken:

  • Het beoordelen van aanvragen voor vergoed onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) en het doorsturen van deze aanvragen naar de betreffende gemeente. De beoordeling bestaat uit screening van leerlingdossiers op de criteria van achterstand en hardnekkigheid van het technisch lees- en/of spellingsprobleem.
  • Het beantwoorden van consultatievragen van onder andere intern begeleiders over lees- en spellingsproblemen. Het dyslexieteam denkt dan mee over of de leerling in aanmerking kan komen voor de vergoedingsregeling of welke ondersteuning er nog geboden moet worden om te voldoen aan de criteria.
  • Het beoordelen van aanvragen voor verlenging van behandeling voor ernstige, enkelvoudige dyslexie.

Het dyslexieteam bestaat uit twee onafhankelijke leden. Zij zijn niet verbonden aan een school, bestuur of gemeente en kunnen aanvragen daardoor objectief beoordelen. Beide leden zijn orthopedagoog en hebben de nodige expertise en ervaring in huis.

 

De doorontwikkeling van het dyslexieteam

In het schooljaar (2018-2019) is er door het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 een nieuw ondersteuningsplan voor de periode 2019-2023 opgesteld. Eén van de speerpunten is dyslexie. In het jaarplan 2019-2020 staat beschreven wat concrete actiepunten en doelstellingen zijn. Samen met de vijf gemeenten wordt onderzocht hoe we nog beter samen kunnen werken en nog efficiënter en preventiever kunnen werken.

 

Werkwijze dyslexieteam

Het dyslexieteam beoordeelt aanvragen op basis van binnenkomst. Scholen zijn samen met ouders verantwoordelijk voor het aanvragen van het onderzoek. Scholen bezitten de aan te leveren informatie, ouders moeten instemmen met het doen van een aanvraag. Het streven is dat ouders binnen 8 weken een (positieve of negatieve) beschikking thuis krijgen. Het dyslexieteam heeft daarom uiterlijk 7 weken de tijd om een oordeel te geven. De gemeente verstuurt dan binnen één week de beschikking naar het woonadres van de leerling. Uiteraard is het streven om in minder dan 7 weken tot een oordeel te komen. De verschillende stappen van de procedure zijn te bekijken in het stappenplan (zie documenten hieronder).

 

Meer informatie voor professionals

Het dyslexieteam heeft wekelijks een telefonisch spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur. Wij zijn op die tijd bereikbaar voor intern begeleiders en zorgaanbieders op het telefoonnummer 0412-617077. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om, indien noodzakelijk, per mail (dyslexieteam@swvpo3006.nl) een telefonische afspraak met ons te maken om casussen te bespreken.

Meer informatie over de werkwijze van het dyslexieteam is te vinden in onderstaande documenten.

 

Nieuwsberichten over dyslexie

Juni 2019: Akkoord op doorontwikkeling dyslexieteam

Januari 2019: Dyslexieteam, 4 pijlers

 

Meer informatie voor ouders

Bekijk de pagina Wie doet wat, kopje ‘kinderen met dyslexie’.