Over ons

Blok_aangesloten_besturen_en_scholen
Blok_Hier_staan_we_voor
Blok_ACTA
Blok_Ons_team
Blok_Ondersteuningsplanraad
Blok_aangesloten_besturen_en_scholen
Blok_Hier_staan_we_voor
Blok_Ondersteuningsplanraad
Blok_Ons_team
Blok_ouders

Over ons

 

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 is een vereniging van 15 schoolbesturen. Hiervan zijn er 6 besturen die speciaal onderwijs (SO) verzorgen en 9 besturen die regulier en/of speciaal basisonderwijs (SBO) verzorgen. In totaal telt het samenwerkingsverband 95 basisscholen en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 5 scholen voor speciaal onderwijs. Onder ons werkgebied vallen de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd.

 

Organisatie

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 heeft een Algemene Leden Vergadering (ALV), bestaande uit de 15 deelnemende besturen. Zij hebben met name een toezichthoudende rol. Er zijn twee commissies: de kwaliteitscommissie en de auditcommissie. Het dagelijks bestuur is in handen van bestuurder Joris Elbers. De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. Ons team werkt nauw samen met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06.

 

Ondersteuningsplan

Het Ondersteuningsplan is het beleidskader waarbinnen Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 haar werkzaamheden uitvoert en verantwoordt. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Het schooljaar 2018-2019 zien wij als Samenwerkingsverband PO 30 06 als transitiejaar. We hebben gekozen voor een tijdelijke aanpassing en verlenging van het ondersteuningsplan. Dit in verband met de governance wijziging per 01-03-2018 en de nieuw te ontwikkelen koers door de nieuwe bestuurder, samen met alle partijen en betrokkenen. Het komende jaar zal vooral in het teken staan van het voeren van visie gesprekken, het interpreteren van de kengetallen, het herinrichten van de organisatie, het opnieuw vormgeven van onze structuur en het verder koers bepalen voor ‘Samen op weg naar Samenwerkingsverband 2.0’. Dit zal uiteindelijk resulteren in een compleet nieuw ondersteuningsplan voor 2019-2023. Het ondersteuningsplan 2018-2019 staat op de pagina Downloads.