Over ons

Navigeer naar_Hier_staan_we_voor
Navigeer naar_ACTA
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar Ondersteuningsspecialisten
Navigeer naar_Ondersteuningsplanraad
Navigeer naar_Hier_staan_we_voor
Navigeer naar_ACTA
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar Ondersteuningsspecialisten
Navigeer naar_Ondersteuningsplanraad
Afbeelding Regio's

Over ons

 

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 is een vereniging van 14 schoolbesturen. In totaal telt het samenwerkingsverband 98 basisscholen, waarvan 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 5 scholen voor speciaal onderwijs. Onder ons werkgebied vallen de gemeenten Oss, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Maashorst (voorheen Uden en Landerd).

 

Organisatie

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 heeft een Algemene Leden Vergadering (ALV), bestaande uit de 14 deelnemende besturen. Zij hebben met name een toezichthoudende rol. Er zijn twee commissies: de kwaliteitscommissie en de auditcommissie. Het dagelijks bestuur is in handen van bestuurder Frank Kat. De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. Ons team werkt nauw samen met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06.

Bekijk ons organogram

 

Ondersteuningsplan

Het Ondersteuningsplan is het beleidskader waarbinnen Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 haar werkzaamheden uitvoert en verantwoordt. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Bekijk het ondersteuningsplan 2023-2027.