Over ons

Blok_aangesloten_besturen_en_scholen
Blok_Hier_staan_we_voor
Blok_ACTA
Blok_Ons_team
Blok_Ondersteuningsplanraad
Blok_aangesloten_besturen_en_scholen
Blok_Hier_staan_we_voor
Blok_Ondersteuningsplanraad
Blok_Ons_team
Blok_ouders

Over ons

 

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 is een vereniging van 14 schoolbesturen. In totaal telt het samenwerkingsverband 95 basisscholen, waarvan 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 5 scholen voor speciaal onderwijs. Onder ons werkgebied vallen de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd.

 

Organisatie

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 heeft een Algemene Leden Vergadering (ALV), bestaande uit de 14 deelnemende besturen. Zij hebben met name een toezichthoudende rol. Er zijn twee commissies: de kwaliteitscommissie en de auditcommissie. Het dagelijks bestuur is in handen van bestuurder Joris Elbers. De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. Ons team werkt nauw samen met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06.

 

Ondersteuningsplan

Het Ondersteuningsplan is het beleidskader waarbinnen Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 haar werkzaamheden uitvoert en verantwoordt. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Het schooljaar 2018-2019 was voor ons Samenwerkingsverband PO 30 06 een transitiejaar. Dit jaar heeft in het teken gestaan van het voeren van visie gesprekken, het interpreteren van de kengetallen, het herinrichten van de organisatie, het opnieuw vormgeven van onze structuur en het verder koers bepalen voor ‘Samen op weg naar Samenwerkingsverband 2.0’.

Dit heeft geresulteerd in een compleet nieuw ondersteuningsplan voor de periode 2019-2023. Het ondersteuningsplan is te vinden op de pagina Downloads.