Hier staan we voor

Blok_aangesloten_besturen_en_scholen
Blok_ACTA
Blok_Ons_team
Blok_Ondersteuningsplanraad
Blok_aangesloten_besturen_en_scholen
Blok_ACTA
Blok_Ons_team
Blok_Ondersteuningsplanraad

Hier staan we voor

 

Missie, visie en kernwaarden

Het uitgangspunt van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 is dat het kind centraal staat, in alles wat we doen. Daarbij gaan we uit van het principe: “regulier waar het kan, speciaal waar het nodig is”. Om doelen te bereiken besteden we voortdurend aandacht aan (het verbeteren van onze) samenwerking.  Onze waarden zijn:

  • Verbinding
  • Eigenaarschap
  • Resultaatgerichte ambitie

 

Leidende principes

Hoe we sturen en samenwerken binnen ons samenwerkingsverband is vastgelegd in de sturingsfilosofie:

  • De leerling is ons uitgangspunt.
  • De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs in de scholen in de regio.
  • Ouders zijn betrokken bij de doelen en de inrichting van het onderwijs voor hun kind. De schoolbesturen zorgen voor een goede communicatie met de ouders.
  • Het samenwerkingsverband heeft een beleidscyclus.
  • We hebben een algemene ledenvergadering als toezichthoudend orgaan.
  • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede samenhang van onderwijs met jeugdhulp.
  • We organiseren sober, efficiënt, realistisch en effectief.

 

Wie we zijn, waar we voor staan en waar we voor gaan is ook te lezen in ons Ondersteuningsplan 2019-2023.