Hier staan we voor

Navigeer naar_ACTA
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar Ondersteuningsspecialisten
Navigeer naar_Ondersteuningsplanraad
Navigeer naar_ACTA
Navigeer naar_Ons_team
Navigeer naar Ondersteuningsspecialisten
Navigeer naar_Ondersteuningsplanraad

Hier staan we voor en hier gaan we voor

 

Missie, visie en kernwaarden

Wat kinderen nodig hebben, is het uitgangspunt van ons handelen. Samen zijn we er voor alle kinderen, en in het bijzonder voor de kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. We gaan uit van de principes ‘regulier waar het kan, speciaal waar het nodig is’ en ‘lokaal waar het kan, regionaal waar het moet’. We willen ieder kind door middel van passend onderwijs een goede toekomst bieden. Dat vraagt om creatieve samenwerking en transparante communicatie tussen betrokken partijen binnen het samenwerkingsverband, waarin niet systemen en procedures, maar kinderen en professionals centraal staan.

 

Onze kernwaarden zijn verbinding, resultaatgerichte ambitie en eigenaarschap.

 

Hier gaan we voor

Om onze ambities te realiseren, hebben we samen met alle betrokken partijen acht speerpunten geformuleerd voor de periode 2019-2023. Diverse werkgroepen binnen ons samenwerkingsverband werken er voortdurend aan. De speerpunten zijn:

1. Basisondersteuning
2. Dyslexie
3. Meer- en hoogbegaafdheid
4. Specialistische voorzieningen
5. Onderinstroom
6. Overstappers
7. Verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp
8. Organisatieontwikkeling

 

Wie we zijn, waar we voor staan en waar we voor gaan is ook te lezen in ons Ondersteuningsplan 2019-2023. Of bekijk onze animatiefilm.

Ondersteuningsplan

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het vormgeven van ons nieuwe ondersteuningsplan. Daar hebben we ook ouders en professionals bij betrokken. Samen geven we vorm aan passend onderwijs!

 

Passend onderwijs

Wat betekent passend onderwijs voor professionals? Waarom is het zo belangrijk voor kinderen? En wat vraagt dat van iedereen die betrokken is bij ons samenwerkingsverband? Dat vertellen drie onderwijsprofessionals.

 

Ontwikkelingen

Ons samenwerkingsverband is volop in beweging! Maar hoe kunnen we voor kinderen het verschil maken met bijvoorbeeld specialistische voorzieningen? Verbinding, kennis delen en samen doen zijn cruciaal!