Scholen

Blok_Wie_doet_wat
Blok_Handige_links
Blok_Vacatures_bij_partners
Blok_vragen
Blok_Wie_doet_wat
Blok_Handige_links
Blok_Vacatures_bij_partners
Blok_vragen

Scholen

 

Het uitgangspunt van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 is dat het kind centraal staat, in alles wat we doen. Daarbij gaan we uit van het principe: “regulier waar het kan, speciaal waar het nodig is”. We doen dit vanuit de waarden:

  • Solidariteit
  • Eigenaarschap
  • Vertrouwen
  • Resultaatgerichte ambitie
  • Leren van en met elkaar

 

Samen zijn we het samenwerkingsverband

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de plicht om elk kind goed onderwijs en de juiste ondersteuning te bieden. Dit lukt alleen als we samenwerken. Door leerkrachten met pedagogische en didactische kwaliteiten, door de inzet van experts en deskundigen, door ouders te betrekken en goed met hen te communiceren, en door effectieve samenwerking en heldere afspraken tussen de verschillende besturen en het samenwerkingsverband. Samen zijn we het samenwerkingsverband.

 

Afspraken

Het ondersteuningsplan is leidend voor onze werkzaamheden. In het schooljaar 2018-2019 werken we aan een nieuw ondersteuningsplan voor de komende vier jaar. In dit plan beschrijven we scherp hoe we samenwerken en wat onze doelen zijn. Hier betrekken we besturen, bovenschools deskundigen, een afvaardiging van het speciaal (basis)onderwijs en SO-experts bij, net als ouders en ketenpartners.