Scholen

Navigeer naar aangesloten_besturen_en_scholen
Navigeer naar_Wie_doet_wat
Navigeer naar_Handige_links
Navigeer naar_Vacatures_bij_partners
Navigeer naar_vragen
Navigeer naar aangesloten_besturen_en_scholen
Navigeer naar_Wie_doet_wat
Navigeer naar_Handige_links
Navigeer naar_Vacatures_bij_partners
Navigeer naar_vragen

Scholen

 

Doen wat kinderen nodig hebben, is het uitgangspunt van ons handelen. Samen zijn we er voor alle kinderen, en in het bijzonder voor de kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. De komende jaren werken we toe naar inclusief onderwijs. Dat vraagt om creatieve samenwerking binnen en buiten het samenwerkingsverband, waarbij niet systemen en procedures, maar kinderen en professionals centraal staan.

Onze kernwaarden zijn:

  • Verbinding
  • Resultaatgerichte ambitie
  • Eigenaarschap

 

Samen zijn we het samenwerkingsverband

Met de transitie van passend onderwijs naar inclusief onderwijs hebben schoolbesturen de plicht om samen voor elk kind goed onderwijs en de juiste ondersteuning te bieden. Door leerkrachten met pedagogische en didactische kwaliteiten, door de inzet van experts en deskundigen, door ouders te betrekken en goed met hen te communiceren, en door effectieve samenwerking en heldere afspraken tussen de verschillende besturen en het samenwerkingsverband. Samen zijn we het samenwerkingsverband.

 

Afspraken

Het ondersteuningsplan is leidend voor onze werkzaamheden.