Scholen

Blok_Wie_doet_wat
Blok_Handige_links
Blok_Vacatures_bij_partners
Blok_vragen
Blok_Wie_doet_wat
Blok_Handige_links
Blok_Vacatures_bij_partners
Blok_vragen

Scholen

 

Wat kinderen nodig hebben, is het uitgangspunt van ons handelen. Samen zijn we er voor alle kinderen, en in het bijzonder voor de kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. We gaan uit van de principes ‘regulier waar het kan, speciaal waar het nodig is’ en ‘lokaal waar het kan, regionaal waar het moet’. We willen ieder kind door middel van passend onderwijs een goede toekomst bieden. Dat vraagt om creatieve samenwerking en transparante communicatie tussen betrokken partijen binnen het samenwerkingsverband, waarin niet systemen en procedures, maar kinderen en professionals centraal staan.

 

Onze kernwaarden zijn:

  • Verbinding
  • Resultaatgerichte ambitie
  • Eigenaarschap

 

Samen zijn we het samenwerkingsverband

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de plicht om elk kind goed onderwijs en de juiste ondersteuning te bieden. Dit lukt alleen als we samenwerken. Door leerkrachten met pedagogische en didactische kwaliteiten, door de inzet van experts en deskundigen, door ouders te betrekken en goed met hen te communiceren, en door effectieve samenwerking en heldere afspraken tussen de verschillende besturen en het samenwerkingsverband. Samen zijn we het samenwerkingsverband.

 

Afspraken

Het ondersteuningsplan is leidend voor onze werkzaamheden.