Veelgestelde vragen voor en door scholen

Blok_Wie_doet_wat
Blok_Handige_links
Blok_Vacatures_bij_partners
Blok_Wie_doet_wat
Blok_Handige_links
Blok_Vacatures_bij_partners

Veelgestelde vragen voor en door scholen

Wie zijn de SO-experts en wat doen ze?

De SO-experts zijn mensen die erg veel ervaring hebben in het onderwijs en een specifieke expertise hebben op een bepaald gebied, zoals leren, gedrag, Mytyl of SBO. Het voornaamste doel van de inzet van SO-experts is om de scholen zodanig te versterken dat zij leerlingen zelf (in de toekomst) kunnen ondersteunen. De SO-experts bieden met name preventieve begeleiding en advies (consultatie). Daarnaast bieden zij extra ondersteuning voor een leerling, leerkracht of groep bij een toegekend basisschoolarrangement.

Wanneer kan ik een SO-expert raadplegen en hoe doe ik dat?

Bij beginnende zorgen, voor advies of consultatievragen kan een beroep gedaan worden op het preventieloket van het samenwerkingsverband. De intern begeleider doet de aanvraag via www.ldos.nl.

Wie zijn de bovenschools deskundigen?

Elk bestuur heeft een bovenschools deskundige. Elke school kan de bovenschools deskundige van het schoolbestuur inschakelen; in veel gevallen zal de intern begeleider dat doen. We adviseren hier niet te lang mee te wachten, omdat tijdige actie kan voorkomen dat de zorgvraag zwaarder wordt.

De bovenschools deskundige kan meedenken en meekijken en een multidisciplinair overleg organiseren waarbij bijvoorbeeld de intern begeleider, de leerkracht en de ouders worden uitgenodigd. Doel van dit overleg is om samen te kijken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling zijn en wat er nodig is om deze leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. Via www.ldos.nl kan de bovenschools deskundige een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Hoe vraag ik een aanvullend arrangement aan?

Indien er meer nodig is dan school vanuit de basisondersteuning kan bieden, dan is het zaak dat er eerst een ondersteuningsteamoverleg (IB’er en iemand van het Basisteam Jeugd en gezin) plaatsvindt en vervolgens een multidisciplinair overleg, waarbij ook de bovenschools deskundige en de ouders aansluiten. Samen kijken zij naar wat een leerling nodig heeft en welk arrangement hier het beste bij past. Vervolgens kan school in www.ldos.nl een aanvraag indienen. De bovenschools deskundige zet dit, indien hij akkoord is, door naar de ACTA van het samenwerkingsverband.

Wie kan een aanvraag doen in Ldos?

Zowel intern begeleiders als bovenschools deskundigen kunnen een aanvraag doen via www.ldos.nl. Een aanvraag wordt in eerste instantie altijd door de school gedaan (veelal door de intern begeleider of betrokken orthopedagoog). Als een aanvraag wordt gedaan door een reguliere basisschool kan de bovenschools deskundige vervolgens de aanvraag doorzetten naar het samenwerkingsverband. Als de aanvraag wordt gedaan door een SBO of SO, komt de aanvraag rechtstreeks bij het samenwerkingsverband terecht.

Wie kan me vertellen wat de status van een aanvraag is?

De status van een aanvraag is te zien in www.ldos.nl door degene die de aanvraag heeft ingediend.

Waar kan ik documenten vinden?

Op deze pagina zijn diverse documenten te vinden. Documenten over onze werkwijze e.d. zijn te vinden via Sharepoint.

Ik heb een vraag. Met wie moet ik contact opnemen?

De eerste contactpersoon voor scholen is de intern begeleider of eventueel de bovenschools deskundige. Kom je er niet uit? Dan kun je het samenwerkingsverband benaderen; wij denken mee over wie de vraag het beste kan beantwoorden.