Veelgestelde vragen voor en door scholen

Navigeer naar aangesloten_besturen_en_scholen
Navigeer naar_Wie_doet_wat
Navigeer naar_Handige_links
Navigeer naar_Vacatures_bij_partners
Navigeer naar aangesloten_besturen_en_scholen
Navigeer naar_Wie_doet_wat
Navigeer naar_Handige_links
Navigeer naar_Vacatures_bij_partners

Veelgestelde vragen voor en door scholen

Wie zijn de ondersteuningsspecialisten en wat doen ze?

De ondersteuningsspecialisten zijn mensen die erg veel ervaring hebben in het onderwijs en een specifieke expertise hebben op een bepaald gebied, zoals leren, gedrag, Mytyl of SBO. Het voornaamste doel van de inzet van ondersteuningsspecialisten is om de scholen zodanig te versterken dat zij leerlingen zelf (in de toekomst) kunnen ondersteunen. De ondersteuningsspecialisten bieden met name preventieve begeleiding en advies (consultatie). Daarnaast bieden zij extra ondersteuning voor een leerling, leerkracht of groep bij een toegekend arrangement interne ondersteuning.

Wanneer kan ik een ondersteuningsspecialist raadplegen en hoe doe ik dat?

Bij beginnende zorgen, voor advies of consultatievragen kan de intern begeleider een aanvraag indienen via TOP dossier.

Wie zijn de trajectbegeleiders passend onderwijs?

Elk bestuur heeft een trajectbegeleider passend onderwijs. Elke school kan de trajectbegeleider passend onderwijs van het schoolbestuur inschakelen; in veel gevallen zal de intern begeleider dat doen. We adviseren hier niet te lang mee te wachten, omdat tijdige actie kan voorkomen dat de zorgvraag zwaarder wordt.

De trajectbegeleider passend onderwijs kan meedenken en meekijken en een multidisciplinair overleg organiseren waarbij bijvoorbeeld de intern begeleider, de leerkracht en de ouders worden uitgenodigd. Doel van dit overleg is om samen te kijken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling zijn en wat er nodig is om deze leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. Via TOP dossier kan de trajectbegeleider passend onderwijs een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Hoe vraag ik een arrangement specialistische expertise aan?

Indien er meer nodig is dan school vanuit de basisondersteuning kan bieden, dan is het zaak dat er eerst een ondersteuningsteamoverleg (IB’er en iemand van het Basisteam Jeugd en gezin) plaatsvindt en vervolgens een multidisciplinair overleg, waarbij ook de trajectbegeleider passend onderwijs en de ouders aansluiten. Samen kijken zij naar wat een leerling nodig heeft en welk arrangement hier het beste bij past. Vervolgens kan de school in TOP dossier een aanvraag indienen. De trajectbegeleider passend onderwijs zet dit, indien hij akkoord is, door naar de ACTA van het samenwerkingsverband.

Wie kan een aanvraag doen in TOP dossier?

Zowel intern begeleiders als trajectbegeleiders passend onderwijs kunnen een aanvraag doen via TOP dossier. Een aanvraag wordt in eerste instantie altijd door de school gedaan (veelal door de intern begeleider of betrokken orthopedagoog). Als een aanvraag wordt gedaan door een reguliere basisschool kan de trajectbegeleider passend onderwijs vervolgens de aanvraag doorzetten naar het samenwerkingsverband. Als de aanvraag wordt gedaan door een SBO of SO, komt de aanvraag rechtstreeks bij het samenwerkingsverband terecht.

Wie kan me vertellen wat de status van een aanvraag is?

De status van een aanvraag is te zien in TOP dossier door degene die de aanvraag heeft ingediend.

Waar kan ik documenten vinden?

Op deze pagina zijn diverse documenten te vinden. Documenten over onze werkwijze e.d. zijn te vinden via Sharepoint.

Ik heb een vraag. Met wie moet ik contact opnemen?

De eerste contactpersoon voor scholen is de intern begeleider of eventueel de trajectbegeleider passend onderwijs. Kom je er niet uit? Dan kun je het samenwerkingsverband benaderen; wij denken mee over wie de vraag het beste kan beantwoorden.