Ouders

Navigeer naar_passend_onderwijs
Navigeer naar leerlingenvervoer
Navigeer naar_vragen
Navigeer naar_passend_onderwijs
Navigeer naar leerlingenvervoer
Navigeer naar_vragen

Ouders

 

De meeste kinderen gaan vanuit de kinderopvang moeiteloos door naar de basisschool. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.

 

Scholen werken met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Uiteraard hebben ouders hier ook een belangrijke rol in.

 

Er zijn verschillende vormen van Passend Onderwijs. Het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders is de school. Welke ondersteuning mogelijk is en wie wat doet, leest u op deze pagina. Welke scholen en werkgebied er onder Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 vallen, vindt u hier.

 

Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.