Steunpunten

Navigeer naar_Steunpunt_hoogbegaafdheid
Navigeer naar Steunpunt_Dyslexie
Navigeer_naar_Ouder-jeugd-steunpunt
Navigeer naar_Steunpunt_hoogbegaafdheid
Navigeer naar Steunpunt_Dyslexie
Navigeer_naar_Ouder-jeugd-steunpunt

Steunpunten

 

Dyslexie en meer- en hoogbegaafdheid zijn twee van de acht speerpunten uit ons ondersteuningsplan. Voor beide thema’s hebben we steunpunten. Dit zijn geen fysieke locaties, maar een combinatie van kennis/documenten en professionals. Scholen en ouders kunnen bij steunpunten terecht voor vragen, advies en tools. Het steunpunt deelt kennis, zorgt voor uitwisseling van ervaringen en zorgt voor professionalisering.

Daarnaast hebben we een ouder- en jeugdsteunpunt.