Steunpunten

Blok_Steunpunt_Dyslexie
Blok_Steunpunt_Dyslexie

Steunpunten

 

Dyslexie en meer- en hoogbegaafdheid zijn twee van de acht speerpunten uit ons ondersteuningsplan. Voor beide thema’s hebben we steunpunten. Dit zijn geen fysieke locaties, maar een combinatie van kennis/documenten en professionals. Scholen en ouders kunnen bij steunpunten terecht voor vragen, advies en tools. Het steunpunt deelt kennis, zorgt voor uitwisseling van ervaringen en zorgt voor professionalisering.