Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid

Blok_Steunpunt_Dyslexie
Blok_Steunpunt_Dyslexie

Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid

 

Meer- en hoogbegaafden zijn leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vaak worden ze getypeerd als slim, creatief en met een grote behoefte aan uitdaging. Zo’n 10% procent van onze leerlingen behoort tot deze doelgroep. Binnen de doelgroep zien we veel diversiteit en zijn er ook leerlingen die onderpresteren en/of last hebben van sociaal emotionele problemen. We willen ons onderwijs aan deze doelgroep kwalitatief verbeteren. Daarom is meer- en hoogbegaafdheid een van de speerpunten uit ons ondersteuningsplan 2019-2023.

 

Wat willen we bereiken?

In ons jaarplan 2019-2020 hebben we concrete doelstellingen beschreven op het gebied van meer en hoogbegaafdheid. Bekijk ze hier.

 

Ontwikkelingen en nieuws rondom het steunpunt meer- en hoogbegaafdheid

Juni: werving projectgroepleden

Mei: diverse ontwikkelingen

Januari 2019: knelpunten en ambities