Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid

Navigeer naar Steunpunt_Dyslexie
Navigeer_naar_Ouder-jeugd-steunpunt
Navigeer naar Steunpunt_Dyslexie
Navigeer_naar_Ouder-jeugd-steunpunt

Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid

 

Het Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid is een plek waar zowel ouders als professionals terecht kunnen met hun vragen of voor het ophalen van informatie.

 

Meer- en hoogbegaafdheid: een van onze speerpunten

Meer- en hoogbegaafden zijn leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vaak worden ze getypeerd als slim, creatief en met een grote behoefte aan uitdaging. Zo’n 10% procent van onze leerlingen behoort tot deze doelgroep. Binnen de doelgroep zien we veel diversiteit en zijn er ook leerlingen die onderpresteren en/of last hebben van sociaal emotionele problemen. We willen ons onderwijs aan deze doelgroep kwalitatief verbeteren. Daarom is meer- en hoogbegaafdheid een van de speerpunten uit ons ondersteuningsplan 2019-2023.

 

Wat willen we bereiken?

Ieder jaar beschrijven we in ons jaarplan concrete doelstellingen op het gebied van meer en hoogbegaafdheid. Bekijk ze hier.

 

HB Atelier

Het HB Atelier is een ontmoetings- en werkplaats voor iedereen die met meer- en hoogbegaafdheid aan de slag wil gaan. We delen kennis via intervisies en webinars, inspireren elkaar, zorgen voor scholing en creëren tools die kinderen verder helpen, zoals de Challenges en de MindXperience.

Op de website van het HB Atelier kun je ook onze bekende Denksleutels en MIND-opdrachtkaarten downloaden.

Ga naar www.hb-atelier.online

 

Ontwikkelingen en nieuws

Er zijn vier manieren om op de hoogte te blijven over nieuws rondom meer- en hoogbegaafdheid:

 

Vragen?

Er zijn twee projectleiders aangesteld: Desirée Nijssen en Jeroen van der Cruijsen. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres van het Steunpunt: hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl.