Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid

Logo_SWVPO3006_RGB_vignet
Blok_Steunpunt_Dyslexie
Blok_Steunpunt_Dyslexie

Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid

 

Het steunpunt meer- en hoogbegaafdheid is geen fysieke plek, maar een combinatie van documenten/kennis en professionals.

 

Meer- en hoogbegaafdheid: een van onze speerpunten

Meer- en hoogbegaafden zijn leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vaak worden ze getypeerd als slim, creatief en met een grote behoefte aan uitdaging. Zo’n 10% procent van onze leerlingen behoort tot deze doelgroep. Binnen de doelgroep zien we veel diversiteit en zijn er ook leerlingen die onderpresteren en/of last hebben van sociaal emotionele problemen. We willen ons onderwijs aan deze doelgroep kwalitatief verbeteren. Daarom is meer- en hoogbegaafdheid een van de speerpunten uit ons ondersteuningsplan 2019-2023.

 

Wat willen we bereiken?

In ons jaarplan 2019-2020 hebben we concrete doelstellingen beschreven op het gebied van meer en hoogbegaafdheid. Bekijk ze hier.

 

Projectgroepen

We hebben twee projectgroepen voor meer- en hoogbegaafdheid: de Projectgroep basisondersteuning en de Projectgroep lichte en extra ondersteuning.

 

Doelen Projectgroep basisondersteuning

  1. Inrichten van het Steunpunt Hoogbegaafdheid
  2. Omschrijven van de basisondersteuning
  3. Scholen hebben zicht op hun eigen basisondersteuning
  4. Inrichten van een professionele leergemeenschap (PLG)

 

Doelen Projectgroep lichte en extra ondersteuning

  1. Deelname plusklassen mogelijk maken
  2. A. Onderzoek naar Voltijds HB-voorziening
    B. Inrichten Voltijds HB-voorziening

 

De projectgroepen zijn in augustus 2019 van start gegaan. Via de nieuwsberichten en/of deze pagina delen we relevante ontwikkelingen.

 

Factsheets en handboeken

Factsheet basisondersteuning

Handboek basisondersteuning

Factsheet plusklassen

Handboek plusklassen

 

Documenten: denksleutels en MIND-opdrachtkaarten

Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, zijn er eerder binnen onze regio denksleutels en opdrachtkaarten ontwikkeld. Omdat er landelijk veel vraag is naar deze tools, willen we ze graag blijven delen. Hieronder lees je er meer over en kan je ze downloaden.

 

Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken. De denksleutels zijn te gebruiken voor peuters en kleuters, maar ook zeer geschikt voor oudere leerlingen van een basisschool. Er zijn in totaal 20 denksleutels ontwikkeld met voorbeeldvragen. De denksleutels zijn gebaseerd op The Thinkers Keys van de Australiër, Tony Ryan (1998). Download hier de Denksleutels

 

De MIND-opdrachtkaarten zijn ontworpen om peuters en kleuters cognitief uit te dagen. Ze bieden leidsters en leerkrachten voorbeelden van hoe je dit in je eigen groep kunt doen, zonder dat de kinderen het gevoel krijgen dat ze apart behandeld worden. De meeste opdrachten zijn inpasbaar in de normale setting van een peuter- of kleutergroep. Download hier de MIND-opdrachtkaarten

 

Ontwikkelingen en nieuws

 

Webinar ‘Een kei in hoogbegaafdheid’

Het eerste webinar van 14 oktober had als thema ‘Een kei in hoogbegaafdheid’. Deze inspiratiebijeenkomst werd verzorgd door Ragnild Zonneveld. Hier kun je het webinar terugkijken. De reader van Ragnild vind je hier.

 

Vragen?

Er zijn twee projectleiders aangesteld: Desiree Nijssen en Jeroen van der Cruijsen. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres van het Steunpunt: hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl.