Dyslexiezorg en coronatijd

De afgelopen periode zijn er aan het dyslexieteam diverse vragen gesteld met betrekking tot de doorverwijzing naar de vergoede dyslexiezorg voor kinderen met een vermoeden van enkelvoudige ernstige dyslexie (EED).

Gezien het wegvallen van het fysieke onderwijs in de afgelopen periode, is de verwachting dat het niet mogelijk is geweest voor scholen om de begeleiding volgens de landelijke richtlijnen op zorgniveau 1, 2 en 3 te verzorgen. Dit zou betekenen dat er aan het einde van dit schooljaar geen leerlingen worden aangemeld voor de vergoede dyslexiezorg.

Tegelijkertijd moeten we kritisch blijven kijken en nauwkeurig zijn bij doorverwijzing naar de zorg. De landelijk vastgestelde criteria blijven gewoon gelden. Indien een school verwacht dat zij heeft voldaan aan alle landelijk vastgestelde richtlijnen en dit onderbouwd kan aantonen, wordt verzocht contact op te nemen met het dyslexieteam. Bij aanmelding is het vervolgens aan het dyslexieteam om te beoordelen of het dossier voldoet aan alle criteria om voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen.

In deze brief leggen we alles meer gedetailleerd uit, inclusief wat dit betekent voor de praktijk. Dit is, vanwege overlappende schoolbesturen, in samenspraak gedaan met de poortwachters van Platform Land van Cuijk, SWV Stromenland.

We snappen dat de brief de nodige vragen kan oproepen. Neem bij onduidelijkheden contact op met het dyslexieteam via dyslexieteam@swvpo3006.nl.

Tags:
,