Een goede informatieoverdracht van PO naar VO

Als een kind van het PO naar het VO gaat, dan is een goede informatieoverdracht belangrijk. Zeker bij kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Voorheen werden daarvoor per subregio van het samenwerkingsverband verschillende formats gebruikt. Dat kon beter! Daarom hebben scholen voor primair en voortgezet onderwijs de handen ineen geslagen en samen een beter, uniform document (AAK) ontwikkeld. De formulieren met toelichting vind je bij de downloads.