TOP dossier

Per 1 januari 2021 werken we binnen SWV PO 30 06 met het platform TOP dossier. Het vervangt het programma Ldos. Via TOP dossier kunnen scholen arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen aanvragen bij ons samenwerkingsverband. Het platform is een webbased applicatie voor de administratieve verwerking, biedt een dossier voor elke aanvraag en maakt de communicatie duidelijker. Maar TOP dossier kan daarnaast ook ingezet worden voor handelingsgericht werken, als groeidocument, als ontwikkelingsperspectiefplan en voor registratie van instemming van ouders/verzorgers. Er is daarbij niet alleen plaats voor een aanpak voor leren/onderwijs, maar ook voor ouders, jeugdhulp en zorg. Dit maakt het mogelijk alle partijen via één dossier te verbinden.

De afgelopen maanden hebben we samen met TOP dossier online trainingen verzorgd voor alle intern begeleiders binnen ons samenwerkingsverband. Ook hebben we aanvullende handleidingen gemaakt en gedeeld. Inmiddels komen de eerste aanvragen binnen!

Op de pagina Veelgestelde vragen voor en door scholen lees je meer over het proces en doen van aanvragen. Heb je vragen over TOP dossier? Neem dan contact op met Daphne van der Ende via daphne.vdende@swvpo3006.nl.