Terugblik Ouder Atelier februari 2021: “Een interessante avond!”

Het eerste online Ouder Atelier was een groot succes! Bijna 200 ouders namen delen aan de inspiratiesessie die in het teken stond van passend onderwijs.

Marieke Boon: “Goede samenwerking tussen ouders en school is cruciaal”

 

Na een welkomstwoord van bestuurder Joris Elbers en een filmpje van onze Ondersteuningsplanraad nam de eerste spreker het woord. Marieke Boon is thema-adviseur bij Ouders en Onderwijs, een organisatie voor ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd. Marieke stond in haar presentatie stil bij de samenwerking tussen ouders en school, het belang van betrokken ouders, ouders en passend onderwijs en het gesprek voeren met school.

Marieke: “Als ouders en school samenwerken zorgt dat ervoor dat kinderen zich beter ontwikkelen, zich veiliger voelen en meer gemotiveerd raken. De gezinsfactoren leveren bovendien de grootste bijdrage aan schoolsucces van het kind, meer nog dan de kwaliteit van de leerkracht. Dit geeft aan hoe belangrijk het samenspel is. Als scholen investeren in ouderbetrokkenheid, zijn ouders vaak meer tevreden. Dat wil niet zeggen dat ouders en school gelijk zijn, want ieder heeft zijn eigen expertise en relatie tot het kind. Maar ze zijn wel gelijkwaardig.”

 

Hoe tevreden zijn ouders?

 

Ouders en onderwijs doet ieder jaar een onderzoek naar mening en ervaringen van ouders: de Staat van de Ouder. De editie van 2020 staat in het teken van passend onderwijs (bekijk hem hier). Uit het landelijke onderzoek blijkt dat 60% van de ouders ontevreden is over het passend onderwijs dat wordt geboden. In onze regio ligt dat gelukkig een heel stuk lager: slechts 13% (en dat vinden we nog teveel) is ontevreden, zo bleek uit een poll tijdens het online Ouder Atelier. Ook wat betreft de tevredenheid over de extra ondersteuning die op de scholen geboden wordt zijn de cijfers in onze regio positief: landelijk is een derde van de ouders tevreden over de extra ondersteuning, bij ons is dat meer dan de helft.

Wil je meer weten over de zorglicht, het ontwikkelingsperspectief of het gesprek voeren met school? Of wil je in contact komen met Ouders en Onderwijs? Bekijk dan de presentatie van Marieke.

 

Astrid Ottenheym: “Elkaar goed begrijpen is een puzzel, maar tevens de essentie”

 

Na een korte pauze was het woord aan Astrid Ottenheym, directeur-bestuurder bij Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Zij deelde haar ervaringen.

Astrid: “Het samenspel tussen ouder, leerkracht en kind is cruciaal. Als een kind zich niet goed ontwikkelt, dan wordt er vaak door iedereen met de beste bedoelingen iets gedaan. Maar niet alles is even effectief, omdat we niet ‘samen kijken’. Ook denken we vaak in hokjes: we proberen een kind te begrijpen vanuit een label, zoals ADHD. Maar zo’n label laat niet zien wat het individuele kind nodig heeft. Kijk dan naar het onzichtbare, ieder vanuit zijn eigen perspectief. Elkaar goed begrijpen is een puzzel, maar tevens de essentie. We moeten het immers samen doen.

Wij vinden dat ouders de motor zijn voor de ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat ouders verantwoordelijk zijn voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind, ook als het kind op school zit. Als we bijvoorbeeld een ontwikkelingsperspectief gaan maken, dan worden ouders daar meteen bij betrokken en zij kunnen alles inzien. Onze onderwijsconsulenten die op alle scholen komen begeleiden waar nodig de overleggen, zodat samen de puzzel goed gelegd wordt.”

 

Oudersteunpunt: taal en ontmoeting

 

Bij Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland werken ze al lange tijd met een oudersteunpunt. Hoe hebben ze dit aangepakt? Astrid: “Om tot een oudersteunpunt te komen, hebben we heel veel sessies gehad samen met ouders. We zijn gaan inventariseren welke vragen ouders hebben en daar hebben we antwoorden op geformuleerd. Heldere taal blijkt dan cruciaal. Het doel van onze website is dat als je als ouder vastloopt of vragen hebt, je ergens terecht kunt, voelt dat je gehoord en gezien bent en weet wat je kunt doen. Naast de website hebben we een oudercafé, een passend onderwijscafé en werken we met buddy’s.”

Bekijk de presentatie van Astrid of bezoek de website van het Oudersteunpunt.

 

Positieve reacties: “Een interessante avond!”

 

Tijdens het online Ouder Atelier stond de chat open, zodat ouders meteen konden reageren. Er was ook een Q&A, waar ouders vragen konden stellen die beantwoord werden door stafmedewerkers van SWV PO 30 06. Je vindt hier een overzicht van de vragen en antwoorden.