Toekomstbeeld passend onderwijs

Sinds 2014 wordt er gewerkt volgens de wet passend onderwijs. De missie: ieder kind moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, ook wanneer extra ondersteuning in de klas nodig is. Regulier waar kan, speciaal waar nodig, en in de eigen regio. Kinderen, ouders en professionals zetten zich dagelijks in om hier invulling aan te geven.

In de afgelopen jaren zijn de werking en doorontwikkeling van passend onderwijs nauwgezet gevolgd. In 2020 worden door OCW inzichten verzameld, de input wordt meegenomen voor de toekomst. OCW organiseert hiervoor een veldtraject dat bestaat uit onder andere bijeenkomsten. Het veldtraject laat zien welke onderwerpen leven en welke opvattingen daarover zijn.

SWV PO 30 06 was aanwezig bij een van de bijeenkomsten in maart 2020. De centrale vraag tijdens de bijeenkomsten was: waar moet het met passend onderwijs naartoe? De deelnemers bespraken deze vraag rond de thema’s: ondersteuning in de klas en in de school, de positie van de leerling en de positie van de ouders, de rol van de schoolleider en schoolbestuurder, de rol van het samenwerkingsverband en de verbinding tussen zorg en onderwijs. De opbrengst van de gesprekken is gevat in tekeningen (klik op de praatplaat hieronder voor een vergroting).

In dit document vind je een toelichting op de praatplaat.

Het ministerie van OCW zal de plaat gebruiken bij het vormgeven van het toekomstverhaal van passend onderwijs: hoe kan de toekomst eruit zien en wat is er nodig om daar te komen? Na de zomer zal minister Slob aan de Tweede Kamer zijn standpunt op de evaluatie toesturen.