Trainingen Bouw! erg succesvol

Vanuit Lexima worden er voor SWV PO 30 06 Bouw! vaardigheidstrainingen en Bouw! verdiepende trainingen georganiseerd. In het najaar van 2021 hebben 48 professionals uit ons samenwerkingsverband deelgenomen aan de vaardigheidstraining en 22 aan de verdiepende training. De twee trainingen die volgen in maart 2022 zijn inmiddels ook helemaal volgeboekt; dan nemen in totaal 40 deelnemers deel.

In het begin van het schooljaar 2022/2023 willen we daarom nieuwe trainingen organiseren. Inschrijven daarvoor kan vlak voor of na de zomervakantie. Houd onze berichten in de gaten om op de hoogte te blijven.

Over Bouw!

Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spelling inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn en het lezen van steeds langere woorden. Bouw! is gericht op het voorkomen van leesproblemen en daarmee effectiever dan remediëren wanneer achterstanden al zijn ontstaan.

De twee trainingen van Bouw! zijn gericht op ib’ers, remdial teachers, leerkrachten maar ook op andere onderwijsprofessionals die met Bouw! werken, zoals onderwijsassistenten. In de vaardigheidstraining wordt ingegaan op recente wetenschappelijke inzichten en inhoudelijke en praktische aspecten van Bouw!. Tijdens de verdiepende cursus ligt de focus met name op vragen en casussen uit de praktijk. De trainingen duren één middag. Meer informatie volgt in de zomer.