Waar hoort dyslexiezorg thuis?

Waar hoort dyslexiezorg thuis?

De afgelopen jaren konden ouders via de Jeugdwet onderzoek en behandeling voor dyslexie aanvragen bij de gemeente. De Tweede Kamer vraagt zich af of de dyslexiezorg niet in het onderwijs thuishoort.

OO Magazine plaatste een artikel waarin kort wordt geschetst hoe deze discussie is ontstaan, wat onderzoek heeft opgeleverd aan voor- en nadelen en wat in het veld bij onderwijs en ouders de voorkeur heeft. Bij dit artikel is ook ons stroomschema dyslexie opgenomen.

Lees het artikel

Bekijk ons stroomschema dyslexie

Tags: