Best practise voor Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

SWV PO 30 06 werkt sinds oktober 2016 met een dyslexieteam. Dit dyslexieteam is verantwoordelijk voor de toegang tot de vergoede dyslexiezorg, maar adviseert ook intern begeleiders over in te zetten ondersteuning. In 2019 is het dyslexieteam gestart met het doorontwikkelen van haar werkwijze (zie eerdere nieuwsberichten). Dit doet het team door aan de slag te gaan met zaken als het optimaliseren van het proces, het ontwikkelen van informatieve  documenten en het monitoren van data in de regio. In dit document beschrijven we hoe er is gekomen tot de doorontwikkeling van het dyslexieteam en hoe deze doorontwikkeling eruit heeft gezien.

Onlangs hebben we een onderzoek gedaan naar allerlei data uit onze regio die te maken hebben met dyslexie. Dit heeft geleid tot een overkoepelende (geanonimiseerde) rapportage. Deze rapportage brengt allerlei (opvallende) zaken in beeld. Met diverse interne en externe betrokkenen hebben we hierover gesproken, zodat we kunnen kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Zowel onze aanpak voor de doorontwikkeling als de rapportage over datamonitoring worden gebruikt voor het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Hier vind je de volledige omschrijving van onze aanpak.

Meer weten? Bezoek dan het Steunpunt dyslexie op onze website.

 

 

Tags: