Nieuw teamlid ACTA

Ons teamlid Willemijn Geilleit heeft vanaf eind januari tot en met medio juni 2019 zwangerschapsverlof. Haar taken als stafmedewerker ondersteuningsaanbod en lid ACTA worden de komende maanden overgenomen door Lisanne Peters.

Lisanne heeft de opleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog gedaan. Ze heeft ervaring als psycholoog binnen het speciaal basisonderwijs. Bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 is Lisanne lid van de commissie ondersteuningstoewijzing en beleidsmedewerker kwaliteit. Daarnaast is zij één dag per week verbonden aan beide samenwerkingsverbanden voor het project verbinding onderwijs en jeugdhulp.

Zodra Willemijn terug is, zal Lisanne werkzaam blijven bij SWV PO 30 06 als stafmedewerker ondersteuningsaanbod. Zo waarborgen we de kwaliteit en blijven we bouwen aan een sterk team.