Project Jeugdhulp in onderwijs, onderwijs in jeugdhulp

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06) heeft samen met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (SWV VO 30 06) en de vijf gemeenten in de regio een projectteam aangesteld voor het project Jeugdhulp in onderwijs, onderwijs in jeugdhulp. Dit projectteam bestaat uit drie personen met verschillende achtergronden en specialismen. Het team heeft een specialist met een onderwijs achtergrond, Lisanne Peters, een specialist met een gemeentelijke achtergrond, Marcel Verhoef en een onafhankelijke projectleider, Jeroen Peters.

Projectleider – Jeroen Peters

Al ruim dertig jaar werk ik als adviseur voor het onderwijs en jeugdhulp waarvan het grootste deel als zelfstandig adviseur van gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Sinds de invoering van Passend Onderwijs in 2014 ben ik door heel het land betrokken geweest bij de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp, de ervaringen die ik daar heb opgedaan hoop ik te kunnen inzetten voor onze regio. Naast mijn werk als adviseur ben ik ook werkzaam als docent en cursusontwikkelaar op het gebied van Passend Onderwijs en Jeugdwet.

Specialist onderwijs – Lisanne Peters

Tijdens mijn universitaire opleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog wist ik al snel dat ik in het onderwijs wilde gaan werken. Momenteel ben ik werkzaam als beleidsmedewerker kwaliteit bij het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs regio Brabant Noordoost en werk ik als psycholoog op de Praktijkschool in Eindhoven. Vanaf januari vervalt deze laatste functie en word ik stafmedewerker binnen het samenwerkingsverband primair onderwijs regio Brabant Noordoost. De ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en jeugdhulp zie ik als een kans om meer samen op te trekken, van elkaar te leren en zorg te dragen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind. Ik heb veel zin om hier met elkaar voor te gaan!

Specialist Gemeenten/jeugdhulp – Marcel Verhoef

Mijn naam is Marcel Verhoef. Sinds 2012 werk ik vanuit gemeente Oss voor de regio met het onderwijs aan Passend Onderwijs en de verbinding met jeugdhulp. In 2012 was dat met de pilot Verbanden verbinden. Nu met meer thema’s zoals die in de Ontwikkelagenda 2018-2022 staan die de gemeenten én Samenwerkingsverbanden po en vo samen opstelden. Zij gaven deze agenda de titel Jeugdhulp in onderwijs en onderwijs in Jeugdhulp mee. In het belang van kinderen en hun ouders, lever ik graag een bijdrage om dat concreet in praktijk te brengen.

 

 

Tags: