Routekaart aanwezigheid op school

Routekaart aanwezigheid op school

Bijna alle kinderen gaan zonder problemen door hun onderwijsperiode heen en sluiten deze periode af met een diploma. Maar er is een groep leerlingen voor wie leren op school lastig en soms heel moeilijk is. Ook deze kinderen hebben recht op onderwijs. De aanwezigheid van kinderen op school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij vaak meerdere partijen samenwerken. In samenwerking met GGD en Leerplicht heeft een werkgroep van SWV PO 30 06, met vertegenwoordig vanuit schoolbesturen, deze routekaart ontwikkeld.

Download hier de routekaart

De routekaart Aanwezigheid op school dient als hulpmiddel voor PO-scholen om de juiste stappen te zetten om de aanwezigheid van kinderen op school te bevorderen en daarmee te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Een goed gebruik van de routekaart draagt er ook aan bij dat:

  • Alle kinderen gezien worden.
  • Aanwezigheid (en dus ook afwezigheid) van kinderen op de juiste manier geregistreerd wordt.
  • Scholen tijdig met ouders en kind in gesprek gaan.
  • Scholen verzuim melden bij leerplicht.
  • Scholen goed samenwerken met ketenpartners.

 

Om ervoor te zorgen dat de routekaart actueel blijft zullen we hem regelmatig evalueren en indien nodig bijstellen. De meest actuele versie vind je op onze downloadspagina.