Derde subsidieronde basisvaardigheden vanaf 10 april van start

Van 10 tot en met 26 april kunnen scholen subsidie aanvragen voor het versterken van de basisvaardigheden. De subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2024 moet ervoor te zorgen dat elk kind goed kan rekenen, de Nederlandse taal beheerst, leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan en over de digitale vaardigheden beschikt die nodig zijn voor de toekomst.

Scholen kunnen deze subsidie gebruiken voor interventies waarvan is bewezen dat ze effectief zijn om de basisvaardigen te versterken. Dit omvat bijvoorbeeld extra lessen en leertijd voor studenten, goede lesmethoden, professionalisering van onderwijsprofessionals, klassenmanagement en effectieve leer- en ontwikkelmiddelen. Het is ook belangrijk dat scholen kiezen voor activiteiten die goed passen bij de eigen school. Meer informatie lees je op de website van de PO Raad.

Een sterke basis op school

Goede basiskwaliteit bieden is een wettelijke opdracht van elke school. Binnen ons samenwerkingsverband spreken we af dat elke school voldoet aan de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie. Daarnaast hebben we in het document ‘Een sterke basis op school’ uitgewerkt wat elke school in onze regio aan elk kind moet kunnen bieden.

Bij het versterken van de basisvaardigheden gaat het erom dat een school bewuste keuzes maakt in het plannen en uitvoeren van het curriculum op de basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. In dit artikel lees je meer over hoe we samen werken we aan een sterke basis op elke school.