Zo werken we samen aan een sterke basis op elke school!

Ieder kind heeft recht op goed, passend onderwijs en ondersteuning. Wat er precies onder de (basis)ondersteuning valt, oftewel: wat elke school in deze regio aan elk kind moet kunnen bieden, bepalen we binnen ons samenwerkingsverband met elkaar. Binnen SWV PO 30 06 hebben we dit de afgelopen periode uitgewerkt in het document ‘Een sterke basis op elke school’.

Hulpmiddel bij het vormgeven van passende ondersteuning

Hiermee willen we bereiken dat professionals en ouders weten wat we hebben afgesproken en waar kinderen op mogen rekenen. En vooral: dat leerkrachten en intern begeleiders een hulpmiddel hebben dat helderheid en richting geeft bij het vormgeven van passende ondersteuning, zodat we samen toewerken naar meer inclusie. Een mooie mijlpaal voor alle scholen binnen ons samenwerkingsverband. We nemen je graag mee in het proces tot nu toe en de stappen die nog volgen. Deze procesbeschrijving kun je hier downloaden.

Nulmeting

Daarnaast zal er door een vragenlijst in kaart worden gebracht in hoeverre iedere school voldoet aan de norm basisondersteuning. Deze uitkomst ziet het SWV als nulmeting. Hoe staan we ervoor? En waar moeten we aandacht voor hebben binnen het SWV, de besturen en individuele scholen? Samen vanuit inzicht goede keuzes maken, daar gaan we voor!

Heb je vragen of wil je meer informatie? Dan kun je terecht bij je intern begeleider, directeur of trajectbegeleider.

Downloads