SWV PO 30 06 - foto overstappen

Overstappen – nieuwe factsheet en video

Het doel van ons samenwerkingsverband is om voor elk kind een passende plek te vinden. Met elkaar zoeken we naar de juiste ondersteuning. Daarbij gaan we uit van de principes ‘regulier waar het kan, speciaal waar het nodig is’ en ‘lokaal waar het kan, regionaal waar het moet’.

Wanneer we inclusiever onderwijs willen realiseren voor alle leerlingen, vraagt dat een kanteling in ons denken. We gaan dan uit van het kind, met al zijn talenten, kwaliteiten en interesses. Continu moeten we dan de vraag stellen: welke onderwijscontext heeft dit kind nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Wat vraagt dat van de leerling, de leraar, het team, de school en uiteraard de ouders? En welke school past daar het beste bij?

Dat kan een plek in het speciaal (basis)onderwijs zijn. Soms kan een andere school echter meer ontwikkelingskansen bieden. Of meer tegemoet kan komen aan wat het kind nodig heeft om zijn mogelijkheden te realiseren. Dan kan overstappen een optie zijn. We spreken van overstappen als een kind een overstap kan maken van het speciaal onderwijs naar het speciaal basisonderwijs, van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs of van het speciaal basisonderwijs naar het regulier onderwijs.

Een overstaptraject komt niet vaak voor en is altijd maatwerk. Trajectbegeleiders en ondersteuningsspecialisten van het samenwerkingsverband kunnen schoolteams ondersteunen en adviseren als zij kansen zien voor een overstap. Met elkaar bekijken we dan hoe we de ondersteuning aan de leerling het beste kunnen vormgeven. Zo werken we samen aan inclusiever onderwijs.

Factsheet overstappen

De factsheet overstappen is een visualisering van het traject zodat scholen kunnen zien welke stappen ze kunnen zetten en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Video overstappen

In onderstaande video vertellen ondersteuningsspecialist José en trajectbegeleider Margriet meer over overstappen.

 

Meer video’s bekijken? Ga naar ons YouTube kanaal.