“Passend onderwijs werkt!”

Goede voorbeelden delen we graag!

Basisschool Sint Albertus in Loosbroek van SKPO Novum maakt haar motto waar: “Samen groeien op Sint Albertus”. Hiervoor wordt volop samengewerkt met onze vaste partner SSOE.

In het magazine van SSOE lees je het praktijkvoorbeeld van samenwerking tussen ouders, school en externe partners: “We hebben ondersteuning voor Isa aangevraagd bij SWV PO 30 06. Zij hebben onze hulpvraag toegekend en neergelegd bij SSOE. Op die manier is Marga, ambulant begeleider bij de Externe Dienstverlening van SSOE en deskundig op het gebied van motoriek, bij ons in beeld gekomen. Ook hebben we extra begeleidingsuren gekregen voor onze onderwijsassistente Danielle. Zij is de individueel begeleider van Isa en helpt haar bijvoorbeeld met reken- en taaloefeningen.”

Lees het artikel