Training communicatie met ouders

Recent heeft een van de ondersteuningsspecialisten van SWV PO 30 06, Daniëlle Mijnders, een training gegeven bij kinderopvangorganisatie AVEM. Centraal daarin stond het thema ‘Communicatie met ouders’. We blikken terug en delen drie handige tips met je!

Maatwerk communicatietraining

De training had tot doel professionals te versterken in hun rol en handvatten te bieden voor communicatie met ouders. Er deden 16 professionals mee: van jong tot oud, ervaren en ‘nieuw in het vak’,  werkzaam bij peuteropvang en buitenschoolse opvang. Zij gaven zelf bij Daniëlle aan wat hun leerdoelen waren; een training op maat dus. Inmiddels hebben alle deelnemers de training succesvol afgerond. Ze werkten hard, hebben veel geleerd en waren erg enthousiast!

Communicatie en relatie

Waarom is deze training eigenlijk zo waardevol? Daar heeft Daniëlle een helder antwoord op: “Een prettige samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders in de kinderopvang is een must voor een goede ontwikkeling van kinderen. Open en respectvolle communicatie is hierin heel belangrijk, maar lang niet altijd makkelijk. Hoe zorg je ervoor dat de relatie met de ouders goed is en goed blijft? Daar ging deze training over. Ik vond het ontzettend leuk om mijn expertise als ondersteuningsspecialist op deze manier in te kunnen zetten.”

Veel onderwerpen en werkvormen

Onderwerpen die aan bod kwamen waren bijvoorbeeld geweldloze communicatie, communicatie met anderstaligen, grenzen aangeven, gevoelens en behoeften, eigen rol in communicatie en de professionele houding. De training bestond uit voorbeelden uit de praktijk, filmpjes, een spel, met elkaar oefenen en feedback geven. Er was daarnaast veel ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Drie handige tips voor communicatie met ouders

Wil jij ook meer leren over communicatie met ouders? Daniëlle deelt drie tips met je:

  1. Zorg voor een Yes-setting: zorg dat de ander drie keer ‘ja’ heeft gezegd op de vragen die je stelt aan de start van een gesprek. Dat zorgt voor een veilige sfeer.
  2. Communiceer vanuit jezelf, gebruik de ‘ik-vorm’.
  3. Communiceer volgens de vier stappen vanuit de geweldloze communicatie:

 

Expertise uitwisselen en delen met elkaar

Lisanne Peters, teamleider van de Ondersteuningsspecialisten:  “Als samenwerkingsverband vinden we het heel belangrijk om samen te werken en van elkaar te leren. De training past ook goed bij het speerpunt onderinstroom. In onze regio starten steeds meer kinderen hun basisscholperiode binnen het speciaal (basis)onderwijs. Daar willen we iets aan doen, door bijvoorbeeld de samenwerking tussen voorschoolse opvang en onderwijs te versterken. Maar ook het delen van expertise, zoals in dit voorbeeld, past daarbij.”

Meer weten over het speerpunt onderinstroom? Je vindt het in het ondersteuningsplan.

Tags: