Akkoord op doorontwikkeling dyslexieteam

Op 25 juni 2019 is door de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd een bestuurlijk akkoord ondertekend om de werkwijze van het dyslexieteam te continueren tot en met 31 juli 2022. Dit betekent dat we verder kunnen gaan met de doorontwikkeling en het werven van een vaste bezetting van het dyslexieteam.

Om continuïteit te waarborgen zal Nadieh Ottink tot en met december 2019 werkzaam blijven voor het dyslexieteam. Zij zal, samen met de projectleider van de ontwikkelagenda “Jeugdhulp in onderwijs en onderwijs in Jeugdhulp” vanuit de vijf gemeenten aan de slag gaan met de doorontwikkeling van het dyslexieteam. Dyslexie is ook een van de speerpunten uit het ondersteuningsplan en het jaarplan 2019-2020 van SWV PO 30 06.

Daarnaast zal Nadieh een nieuwe tijdelijke medewerker inwerken, die de aanvragen zal beoordelen. Deze medewerker start in september 2019 bij het dyslexieteam. Het streven is dat vanaf januari 2020 tot en met 31 juli 2022 een vaste medewerker het dyslexieteam gaat bezetten.

Na de zomer krijgt het Steunpunt dyslexie een plek op onze website.

Tags: