Ondersteuningsplan 2019-2023 gereed!

Het is zover: ons nieuwe Ondersteuningsplan 2019-2023 is af! We zijn er vooral trots op dat dit een plan van ons samen is, omdat heel veel mensen meegepraat hebben bij de totstandkoming ervan.

Zo hebben we het aangepakt

Meer dan 350 ouders, professionals en partners hebben de afgelopen maanden meegepraat over ontwikkelingen rondom passend onderwijs. De input hebben we meegenomen in het nieuwe ondersteuningsplan. Hierin staan met name acht speerpunten centraal, waaronder dyslexie, de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, meer- en hoogbegaafdheid en de ontwikkeling van specialistische voorzieningen. In het plan beschrijven we hoe we de komende jaren verder vorm geven aan passend onderwijs en wat daarvoor nodig is. Dat hebben we zoveel mogelijk in begrijpelijke taal gedaan.

Op de eerste versie hebben we feedback gevraagd van allerlei professionals die we vervolgens verwerkt hebben. Daarna hebben de Algemene Leden Vergadering en de Ondersteuningsplanraad advies gegeven: het plan is medio april goedgekeurd! De digitale versie is inmiddels ook naar de Inspectie verstuurd.

Nieuwsgierig? Bekijk het Ondersteuningsplan 2019-2023

Ieder jaar concrete stappen zetten

Ieder jaar maken we een bijlage bij het ondersteuningsplan. Hierin beschrijven we de resultaten (van het voorgaande jaar) en doelstellingen (voor het komende jaar) voor (onderwijs)professionals, op elk van de acht speerpunten. Zo zorgen we ervoor dat we ieder jaar kunnen reflecteren en nieuwe, concrete stappen zetten. Ook met deze bijlage zijn we inmiddels gestart. Deze is voor de zomer klaar.

Save the date

In juni zijn er bijeenkomsten gepland waar we het ondersteuningsplan zullen presenteren en hierover met elkaar in gesprek gaan. Er zijn drie bijeenkomsten in de regio’s Oss, Uden en Veghel. Bekijk de data