Casestudies: van speciaal onderwijs naar inclusief onderwijs in Europa

Casestudies: van speciaal onderwijs naar inclusief onderwijs in Europa

Ons samenwerkingsverband heeft als doel om ieder kind in de regio inclusief onderwijs te bieden. Om dat te realiseren werken de scholen voor regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) in onze regio samen. Maar hoe maak je nu de overgang van speciaal onderwijs naar meer inclusief onderwijs? En hoe wordt dit binnen Europa gedaan?

Het rapport “Transition from Special Education to Inclusive Education Systems” beschrijft korte onderzoeken over de praktijk. Het is een verzameling van 16 casestudies uit 11 Europese landen. Deze korte onderzoeken variëren van dagelijkse kennisuitwisselingsinitiatieven binnen schoolgemeenschappen tot landelijke hervormingen van het formele onderwijssysteem.

In het rapport zien we een aantal voorbeelden van hoe we kennis kunnen vergaren en delen om de transitie van speciaal onderwijs naar inclusieve onderwijssystemen te bevorderen. Daarnaast laat het rapport de gemeenschappelijke uitdagingen en belangrijke succesfactoren zien die de praktische verschuiving naar inclusief onderwijs in de weg staan of juist ondersteunen.

Tot slot bevat dit rapport adviezen voor belangrijke groepen belanghebbenden op het gebied van strategisch beleid, wetgeving, bestuur, financiering, training en houdingsbenaderingen.

Wil je meer lezen? Je kunt het rapport hier downloaden.