Evaluatie jaarplan 2023: wat hebben we bereikt?

We zijn bijna een maand onderweg in 2024. Een mooi moment om eens terug te kijken naar wat we in 2023 bereikt hebben.

Evaluatie jaarplan 2023

In de evaluatie van het jaarplan 2023 lees je wat onze doelen voor 2023 waren en wat we bereikt hebben. De evaluatie is ingedeeld volgens onze drie kernthema’s:

      • Een sterke basis op elke school.
      • Leren van en met elkaar.
      • Samenwerking met partners.

 

We noemen graag een paar voorbeelden van de resultaten uit de evaluatie: zo hebben we de norm basisondersteuning vastgesteld, zijn we gestart met een waarderend onderzoek en het inrichten van de kwaliteitscyclus, is er ieder kwartaal subregionaal overleg en zijn het ondersteuningsplan en de ontwikkelagenda vastgesteld in het OOGO. We maken mooie stappen!

Wil je graag meer weten? Lees dan onze evaluatie jaarplan 2023.

Downloads

Lees je graag meer over onze plannen, doelen en evaluaties? Neem dan eens een kijkje bij downloads. Daar vind je interessante jaarverslagen, evaluaties en factsheets van afgelopen jaren.