Nieuwe overdrachtsformulieren bij de overgang van PO naar VO

Als een kind van het PO naar het VO gaat, dan is een goede informatieoverdracht belangrijk. Zeker bij kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Vanaf schooljaar 2023-2024 hanteren we in de regio van SWV 30 06 nieuwe formulieren bij de overdracht van PO naar VO. Deze formulieren vervangen de huidige AAK en TAAK-formulieren. De nieuwe overdrachtsformulieren vergemakkelijken de overgang voor zowel de groep 8-leerkrachten als de middelbare scholen waar de leerlingen naartoe gaan.

De formulieren met toelichting vind je bij de downloads.