Project IKOOK richt zich op terugdringen van thuiszitters

Project IKOOK richt zich op terugdringen van thuiszitters

IKOOK staat voor Ieder Kind Optimale Ontwikkelkansen en is de naam van het project gericht op het terugdringen van het aantal thuiszitters binnen de regio van SWV PO 30 06. Dit project loopt tot en met 2026 en bevordert een mooie en zinvolle samenwerking tussen het team van SWV PO 30 06, schoolbesturen, leerplicht, de GGD en de gemeentes. 

Wat verstaan we onder thuiszitters?

Thuiszittende leerlingen die recht hebben op onderwijs, maar dit niet aangeboden krijgen. Dit kan komen door ongeoorloofd verzuim, of omdat een leerling is vrijgesteld van leerplicht door de onderwijsinspectie. Ook zijn er leerlingen die nog niet ingeschreven zijn op een school, zoals vluchtelingen die net in Nederland zijn. Elke soort afwezigheid kan een symptoom zijn van onderliggende problemen. Verzuim kan een signaal zijn van een problematische situatie. Daarom vraagt elk type verzuim directe en doelgerichte aandacht. 

Binnen ons samenwerkingsverband streven we naar inclusief onderwijs, waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt om thuisnabij, van en met andere kinderen te leren. Vandaar dat we kiezen voor de naam IKOOK: ieder kind optimale ontwikkelkansen. 

Focus op ‘verborgen’ thuiszitters

Het project IKOOK richt zich, naast de geregistreerde thuiszitters en leerlingen met een vrijstelling, vooral ook op de ‘verborgen’ thuiszitters. Dit is de groep kinderen die onvoldoende aanwezig is op school, door bijvoorbeeld regelmatige ziekmeldingen of omdat zij beperkt fysiek aanwezig kunnen zijn.

WEL in ontwikkeling: subsidie voor thuiszitters 

Vanaf januari 2023 neemt SWV PO 30 06 deel aan het programma WEL in ontwikkeling. Dit programma valt onder het project IKOOK. In dit programma trekken SWV PO 30 06 en SWV VO 30 06 samen op en gaat het om een specifieke groep thuiszitters: kinderen en jongeren die niet staan ingeschreven op een school. Hiervoor hebben beide samenwerkingsverbanden een subsidie van het rijk gekregen. Met dit programma onderzoeken we welke aanpak werkt om deze leerlingen te steunen in hun ontwikkeling en te helpen om de afstand tot het onderwijs te verkleinen.  

Experimenteerregeling OZA 

Daarnaast neemt SWV PO 30 06 deel aan de experimenteerregeling OZA. Bij deze regeling krijgen betrokken organisaties de ruimte om meer maatwerk te kunnen bieden aan (dreigende) thuiszitters met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg. SWV PO 30 06 werkt hierbij samen met SO de Vlinder (Koraal), SO de Sterrenkijker en de gemeenten Maashorst en Oss. Samen willen we voorkomen dat deze leerlingen uitvallen of dat reeds uitgevallen leerlingen terug kunnen keren naar het onderwijs.  

Werkbijeenkomst IK OOK 

Vlak voor de zomervakantie was de eerste werkbijeenkomst in op het bestuurskantoor van SWV PO 30 06. Een groep van zo’n 25 professionals, die betrokken zijn bij vraagstukken over thuiszitters, verzamelden deze middag ideeën voor een preventieve aanpak van verzuim op school. Hierbij werken we planmatig om de focus van verzuim naar aanwezigheid te verleggen. Op de website Aanwezig op school lees je hier meer over. Het was een waardevolle middag waarop we niet alleen concrete afspraken hebben gemaakt voor de nabije toekomst, maar ook de onderlinge samenwerking hebben versterkt en onderlinge relaties hebben verbeterd.  

Het project IKOOK loopt het hele schooljaar door. Uiteraard houden we je op de hoogte via de website en onze social media kanalen. 

Praktische informatie

Contactpersoon voor het project IKOOK is Jeroen van der Cruijsen. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Jeroen via 0412 – 617 077 of info@swvpo3006.nl.