Rapport Inspectie: SWV PO 30 06 voldoet op alle gebieden

Rapport Inspectie: SWV PO 30 06 voldoet op alle gebieden

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal een keer per vier jaar elk bestuur van een samenwerkingsverband in Nederland. In mei 2023 was de beurt aan SWV PO 30 06. De conclusie is dat ons samenwerkingsverband op alle gebieden een voldoende scoort. Daarmee voldoen we aan de basiskwaliteit.

De Inspectie voerde gesprekken met verschillende betrokkenen zoals ouders, schoolleiders, gemeentelijke (zorg)partners en de bestuurder om te kunnen onderzoeken of wij onze wettelijke taken uitvoeren en de bijbehorende doelstellingen van passend onderwijs realiseren.

We hebben mooie feedback ontvangen, met veel positieve zaken en enkele herstelopdrachten. De Inspectie heeft dit vastgelegd in een rapport. Je kunt het rapport hier downloaden.