Training ‘Rijk onderwijs voor alle kinderen vanuit leerlijnen’

Alle kinderen willen leren en alle leerkrachten vinden het belangrijk dat hun leerlingen tot leren komen. Toch is het niet vanzelfsprekend dat dit ook gebeurt. We weten dat de leerkracht belangrijk is bij de ontwikkeling van een kind. Hoe kun je als onderwijsprofessional rijk onderwijs bieden voor alle kinderen vanuit leerlijnen?

Vanaf dinsdag 20 februari organiseert SWV PO 30 06 de training ‘Rijk onderwijs voor alle kinderen vanuit leerlijnen’. In deze training onderzoeken we hoe het pedagogisch en didactisch handelen van de onderwijsprofessional kan bijdragen aan een doorgaande ontwikkeling van het kind. Het gaat hierbij om leerlingen met allerlei intelligentieniveaus. Wat betekent dit vanuit je visie op onderwijs? Wat heb je als onderwijsprofessional nodig? Hoe kun je met één instructie álle leerlingen uitdagen?

Met deze training willen we leerkrachten, intern begeleiders en ondersteuningsspecialisten informeren en inspireren om hulpvragen rondom dit thema op te kunnen pakken. Hierbij werken we vanuit een theoretische achtergrond aan een praktische vertaling, zodat je meteen met de ideeën en adviezen aan de slag kunt.

Praktische informatie

De training worden gehouden in de Ideeënfabriek, Liessentstraat 9a, 5405 AH Uden en bestaat uit drie bijeenkomsten:

  • Dinsdag 20 februari 2024 – van 16.00 tot 20.00 uur
  • Dinsdag 5 maart 2024 – van 16.00 tot 20.00 uur
  • Dinsdag 2 april 2024 – van 16.00 tot 18.00 uur

 

Tijdens deze bijeenkomsten zorgen wij voor een maaltijd. Eventuele dieetwensen kun je aangeven op het aanmeldingsformulier.

Aanmelden

Ben je enthousiast en wil je je aanmelden? Vul dan dit aanmeldingsformulier in. Je meldt je aan voor de hele training. Er zijn minimaal 10 aanmeldingen nodig om de training door te kunnen laten gaan. Het maximumaantal deelnemers is 30.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met José van Kraaij (jose.vkraaij@swvpo3006.nl) of Hetty Meulensteen (hetty.meulensteen@swvpo3006.nl).