Tweede voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs

Tweede voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs

Het ministerie van OCW heeft het document ‘Maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs’ aangepast. Deze update is gebaseerd op de tweede voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs, die eind maart 2023 naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

Het document helpt samenwerkingsverbanden en schoolbesturen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in wet- en regelgeving met betrekking tot passend onderwijs. Hierdoor kunnen samenwerkingsverbanden en schoolbesturen zich gemakkelijker voorbereiden op de toekomstige wet- en regelgeving.

Op 5 april 2023 is deze voortgangsrapportage met de vaste commissie van onderwijs besproken. Je kunt de voortgangsrapportage hier downloaden.