Vacature lid onafhankelijke raad van toezicht

Heb jij bestuurlijke kennis en ervaring met onderwijsorganisaties in een complexe context? Ben je procesgericht, samenwerkingsgericht, rolvast en sensitief? En zie je het als een kans om het governance proces binnen ons samenwerkingsverband in goede banen te houden en mee te versterken? Lees dan snel verder.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06) is op zoek naar een

lid voor de onafhankelijke raad van toezicht

 

In 2024 maakt SWV PO 30 06 de overstap naar onafhankelijk intern toezicht. Concreet betekent dit dat het samenwerkingsverband wordt omgevormd van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid tot een stichting. Binnen deze stichting bestaat het bestuur van het samenwerkingsverband uit een professioneel bestuurder die de dagelijkse leiding over het samenwerkingsverband heeft, verantwoordelijk is voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid aan de raad van toezicht (RvT). De RvT bestaat uit een voorzitter en twee leden. De RvT fungeert als intern toezichthouder en keurt onder andere de begroting, het ondersteuningsplan en het jaarverslag goed. De RvT bespreekt met de bestuurder de voortgang van het afgesproken beleid en monitort de uitvoering hiervan.

Wat ga je doen en wie zoeken we?

Lees de profielschets om een goed beeld te krijgen van wie we zoeken.
Wie we zijn en waar SWV PO 30 06 deze periode aan werkt hebben we uitgebreid beschreven in ons ondersteuningsplan.

De procedure

Heb je interesse en voldoe je aan het profiel? Mail dan je motivatiebrief en CV vóór 31 mei naar info@swvpo3006.nl o.v.v. vacature lid RvT.
Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een vrouw vanwege de gewenste diversiteit in de raad van toezicht.

Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Frank Kat, bestuurder SWV PO 30 06, via tel. 0412 – 617 077.

Tags: