Verbeterplan Aanpak Dyslexie

Verbeterplan Aanpak Dyslexie

Naar aanleiding van een kamerbrief over de voortgang van 3 onderwerpen op het snijvlak van zorg en onderwijs, heeft De Rijksoverheid onlangs het ‘Verbeterplan Aanpak Dyslexie’ gepubliceerd.  

Dit verbeterplan beschrijft maatregelen om ervoor te zorgen dat de lees- en spellingondersteuning op school verbetert en de samenwerking tussen het onderwijs en de zorg bij ernstige dyslexie wordt versterkt.

Je kunt het Verbeterplan Aanpak Dyslexie hier downloaden.