Voorlichting protocol dyslexie 3.0

Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021) in. Dit protocol vormt de leidraad voor diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie vanuit de Jeugdwet. In dit protocol, dat gebruikt wordt door zorgverleners, zijn criteria vastgesteld voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling.

De implementatie van dit nieuwe protocol heeft, omdat het ook raakt aan de doorverwijzing, enkele consequenties voor het handelen op de scholen in het kader van vergoede dyslexiezorg. Hierover zijn de scholen al geïnformeerd via brieven van Dyslexie Centraal.

Voor de geïnteresseerden uit de samenwerkingsverbanden 30 05 en 30 06 wordt op maandag 15 november van 15.30 tot 16.30 uur (met uitloop tot maximaal 17.00 uur) een online bijeenkomst georganiseerd door Dyslexie Centraal in Teams. Schrijf je in voor deze bijeenkomst vóór maandag 8 november via deze link. En geef ook vast je eventuele vragen door.

Tags: