Oproep: deel uw ervaring met (passend) onderwijs

Op veel plekken in onze regio werken we hard om kinderen en jongeren goed te ondersteunen, waar en wanneer ze dat nodig hebben. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijkertijd zijn er ook verbeteringen nodig. Hiervoor horen wij graag uw ervaring!

Deel uw ervaring via het online vertelpunt

Om zo veel mogelijk betrokkenen bij passend onderwijs in Nederland te bereiken, is op initiatief van minister Slob een online vertelpunt ontwikkeld. Op dit vertelpunt kunnen leerlingen, ouders en professionals hun ervaringen delen over situaties die te maken hebben met passend onderwijs. Daarbij geldt geen goed of fout. Ervaringen laten juist de verschillende belevingen, meningen en emoties zien, die soms meer vertellen dan cijfers. Bent u ouder/verzorger, leerling of professional? Heeft u een situatie meegemaakt waarin u tevreden of juist ontevreden was over het (passend) onderwijs? Deel dan uw ervaring via de website www.vertelpunt.nl/ocw.

Samen aan de slag met verbeteringen

De (anonieme) ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat, en wat er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeen gebracht. Met deze thema’s gaan we samen met ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten aan de slag om het onderwijs in de eigen regio (nog) passender te maken.