Intervisie HB Atelier

Op 8 december vond de eerste intervisie bijeenkomst voor hoogbegaafdheidsprofessionals plaats vanuit het HB Atelier. In twee groepen van zes personen werd een casus met elkaar verkend en verdiept. Het waren twee waardevolle bijeenkomsten waarbij de elke deelnemer met zijn professionele rol en taak in het onderwijs (IB’er, leerkracht, plusklasleerkracht, HB-coördinator) een mooie bijdrage aan het gesprek heeft kunnen leveren.

Als opbrengst  van deze bijeenkomst werd het volgende teruggekoppeld: herkenbaarheid; leren van elkaar; fijn om gestructureerd, via intervisie model, met elkaar een onderwerp te verkennen; het gesprek is sowieso al heel mooi om te hebben; de opbrengst van deze casusbespreking had ik zelf ook wel kunnen bedenken, alleen heb ik het niet bedacht.

 

Volgende bijeenkomsten

Nieuwe HB casussen voor de volgende intervisie bijeenkomst voor HB professionals kunnen voor 26 januari 2021 worden aangeleverd bij Hetty Meulensteen via hetty.meulensteen@swvpo3006.nl.

De intervisiebijeenkomsten zijn gepland op 8 februari, 21 april en 17 juni, steeds van 16.00 – 17.00 uur. Je kunt je hiervoor aanmelden bij hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl.