Jaarplan 2019-2020

Ons jaarplan 2019-2020 is gereed!

Hoe gaan we het komende schooljaar aan de slag met de speerpunten uit ons nieuwe ondersteuningsplan? Wat betekenen ze voor jou als professional, wat gaan wij doen en wat gaan we samen doen? Dat zie je in het Jaarplan 2019-2020. Per speerpunt beschrijven we wat we concreet gaan doen en wat doelstellingen zijn.

Het jaarplan is besproken met de Algemene Leden Vergadering en de Ondersteuningsplanraad.