Jaarplan 2021 gereed

In het ondersteuningsplan 2019-2023 beschrijven we hoe we, samen met alle (onderwijs)professionals, passend onderwijs in onze regio verder vormgeven. Acht speerpunten staan hierbij centraal.

Ieder jaar maken we ook een jaarplan. Daarin lees je wat we concreet gaan doen per speerpunt en wat de doelstellingen zijn in dat jaar.

Bekijk hier het jaarplan 2021 van SWV PO 30 06

Bekijk hier het jaarplan 2021 van de ondersteuningsspecialisten