Nieuws van het steunpunt meer- en hoogbegaafdheid

Zoals je in een recent nieuwsbericht al kon lezen, zijn we volop bezig met het Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid. Een update.

Werving projectgroepleden

Op 14 en 21 juni hebben we gesproken met kandidaten die graag actief aan de slag willen met de speerpunten voor meer- en hoogbegaafdheid. Allen zijn het zeer betrokken en deskundige mensen, die hart hebben voor deze doelgroep. Bij de selectie hebben we in de eerste plaats gekeken naar kwaliteiten van mensen, maar we beoogden ook een evenwichtige vertegenwoordiging van de diverse schoolbesturen.

We zijn blij dat het ons gelukt is om twee mooie groepen te formeren. De bezetting is als volgt:

Projectgroep: Basisondersteuning 

  • Annetti van Loon (SAAM), projectgroepleider
  • Aukje van den Oever (SKOSO)
  • Mieke van den Elzen (SAAM)
  • Marlou Wolters (OPTIMUS)

 

Projectgroep: Lichte en Extra ondersteuning

  • Hetty Meulensteen (OPTIMUS), projectgroepleider
  • Cynthia Homminga (SAAM)
  • Alice Goossens (KIEM)
  • Judith Gemmeke (FILIOS)

 

Voor professionals: voorinschrijving In Company Training Talenbegeleider

Zoals eerder is aangekondigd, starten we in september 2019 met een In Company Training Talentbegeleider verzorgd door Novilo. Van diverse schoolbesturen hebben voldoende collega’s zich ingeschreven, om na de zomervakantie te starten met dit aantrekkelijk scholingsaanbod.

Inschrijven kon tot 25 juni, maar er zijn nog enkele plekken vrij. Dus als je nog belangstelling hebt, schrijf je dan alsnog snel in! Zo lang er nog ruimte is, blijft de eerste training open staan voor inschrijvingen.

Handige Links:

 

Heb je vragen, mail dan naar hoogbehaafdheid@swvpo3006.nl