Ondersteuning voor kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

SWV PO 30 06 werkt samen met Koninklijke Kentalis Nijmegen (regio’s Oss en Uden) en met Taalbrug Junior Eindhoven (regio’s Veghel en St. Oedenrode). Deze organisaties verzorgen onderwijs, begeleiding en ondersteuning voor kinderen met een auditieve beperking (doof of slechthorend) en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Wanneer ouders, consultatiebureau, (KNO) arts of school vermoeden dat er bij een kind sprake kan zijn van een auditieve beperking of een TOS, dan kunnen de ouders hun kind aanmelden bij Kentalis Nijmegen of Taalbrug Junior Eindhoven. Hoe dit precies werkt, is te lezen bij de veelgestelde vragen op onze website. Hier staan allerlei documenten, waaronder de werkwijze en flyers. Ook is hier te lezen hoe scholen consultatie en advies aanvragen. De scholen spelen een grote rol bij het signaleren, aanmelden en realiseren van ondersteuning.

Heeft een kind een half jaar logopedie gehad in verband met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Dan kan het in aanmerking komen voor een arrangement. Dit betekent dat het kind begeleiding ontvangt die past bij zijn onderwijsbehoefte en de daaruit voortvloeiende ondersteuningsvraag van de school. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bekeken welk arrangement nodig is.

Meer lezen? Bekijk dan de werkwijze in dit gezamenlijke document.