Onderzoek naar taal & cultuur gemeente Maashorst

In de gemeente Maashorst zijn er veel initiatieven op het gebied van taalontwikkeling voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Deze initiatieven zijn gefragmenteerd; we zijn niet allemaal op de hoogte van het aanbod en expertise, maar ook niet van de effectiviteit van de verschillende initiatieven.

Om hier een goed beeld van te krijgen start er vanuit UHI (Udense Handen Ineen) een onderzoek naar taal en cultuur. Deelnemers zijn o.a. de gemeente, onderwijs, opvang en het samenwerkingsverband. Met de uitkomsten wordt een plan van aanpak ontwikkeld waar een werkgroep mee aan de slag kan.

Als er meer nieuws is zullen we daarover informeren.