Professionalisering binnen SWV PO 30 06: de leerkracht als sleutel tot succes

Sinds 2014 wordt er gewerkt volgens de wet passend onderwijs. Nu is het tijd om te evalueren. In het veldtraject zijn mensen betrokken die dagelijks met passend onderwijs te maken hebben. Zij gaven antwoord op: waar staan we nu met passend onderwijs? En wat zijn de ideeën en wensen voor waar het in de toekomst naartoe moet? Dit gaf veel waardevolle inzichten. Een samenvatting van de opbrengsten uit de gesprekken zie je in dit filmpje.

 

Professionalisering van leerkrachten

Een van de aandachtspunten die in het veldtraject naar voren kwam is de professionalisering van leerkrachten. Met tools en kennis voelen leerkrachten zich handelingsbekwaam. Als samenwerkingsverband kunnen we een belangrijke rol spelen in professionalisering en kennisdeling. We hebben immers een goed overzicht van de besturen, een landelijk netwerk en ondersteuningsspecialisten met verschillende expertise. In ons ondersteuningsplan en in ons jaarplan staat professionalisering ook als ambitie genoemd.

 

Webinar van Marcel van Herpen

Voor alle professionals van SWV PO 30 06 organiseren we op 23 november een webinar. Dit wordt verzorgd door Marcel van Herpen en staat in het teken van pedagogisch handelen: ‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen’. We informeren de scholen, besturen en professionals via e-mail over hoe zij zich hiervoor kunnen inschrijven.

 

Vervolgstap

Na de evaluatie passend onderwijs in de Tweede Kamer op 16 november informeren we over wat onze volgende stap is op het gebied van professionalisering, leren van en met elkaar op het gebied van passend onderwijs. We zijn momenteel bezig om hiervoor een aanbod te ontwikkelen.