Samenwerking in de voorschoolse periode

Samenwerking in de voorschoolse periode

Een van de ambities van ons samenwerkingsverband om een doorgaande lijn van kinderopvang naar basisonderwijs te realiseren. Dit doen we onder andere door de samenwerking tussen peuteropvang en onderwijs – en waar nodig (jeugd)zorg – te versterken.  

Marije Zegers is kwaliteitsmedewerker bij Avem Kinderopvang. “Ons doel is om kinderen een zo goed mogelijke start te bieden op de basisschool en dat dit zo vloeiend mogelijk verloopt, met een doorgaande lijn van peuters naar kleuters. Als er zorgen zijn in de voorschoolse periode over de ontwikkeling van een kind, dan doorloopt de kinderopvang eerst zijn eigen zorgroute. De pedagogisch medewerkers vullen dan een zorgformulier in en onze pedagogisch coaches pakken deze zorg dan in hun eigen regio op. Er volgen oudergesprekken en er wordt een plan van aanpak geschreven. We werken hierbij nauw samen met de intern begeleiders van het onderwijs. We plannen een multidisciplinair overleg samen met ouders, IB’ers, AVEM en eventueel zorg. Merken we dat we hierbij meer ondersteuning nodig hebben, dan benaderen we de ondersteuningsspecialist onderinstroom van  SWV PO 30 06 om samen verder te kijken.”

De volgende stap

Marjo van de Wetering, ondersteuningsspecialist onderinstroom: “Als een kinderopvangorganisatie zorgen heeft over het gedrag of het leren van een kind, dan kan zij een beroep doen op ons samenwerkingsverband. Ik bezoek dan de locatie om mee te kijken en te observeren. Zo zie ik wat een kind leuk vindt om te doen en wat juist moeizamer gaat. Ook heb ik dan een gesprek met de kinderopvang en/of de ouders. Op deze manier breng ik de ondersteuningsbehoefte van het kind in kaart en wat nodig is om de best passende ondersteuning te bieden.”

Samenwerken en preventief werken

De ondersteuningsspecialisten richten zich specifiek op gedrag en leren. Heeft een kind zorg nodig of extra ondersteuning bij bijvoorbeeld spraak, taal of lichamelijke ontwikkeling, dan komen andere partners in beeld. Marjo: “De samenwerking staat centraal, vanaf een vroeg stadium. Door in de voorschoolse periode preventief te werken en waar nodig tijdig ondersteuning te bieden, is de kans groter dat een kind met een hulpvraag op een reguliere school start, in plaats van op een school voor speciaal (basis)onderwijs.”

Integrale Vroeghulp

Voorschoolse partners weten het samenwerkingsverband steeds beter te vinden. Sinds 2022 sluiten we ook aan bij de multidisciplinaire overleggen van de teams Integrale Vroeghulp, die er zijn voor ouders die zorgen of twijfels hebben over de ontwikkeling van hun kind. Marjo: “Voor ouders kan dat pittig of emotioneel zijn. Wij kunnen dan meer vertellen over hoe de ontwikkeling van leren en gedrag verloopt, meedenken en adviseren. Dat kan helpend zijn.”

In onderstaande video vertellen Marije en Marjo meer over onderinstroom.

 

Factsheet onderinstroom

SWV PO 30 06 heeft meerdere ondersteuningsspecialisten met expertise in onderinstroom, die kunnen meedenken met (reguliere en specialistische) voorschoolse voorzieningen, uiteraard in samenwerking met trajectbegeleiders passend onderwijs en de (speciale) scholen. In de factsheet onderinstroom staat omschreven wie er mee kan denken en op welke manier diegene benaderd kan worden. Als er extra ondersteuning nodig is, dan kan een arrangement aangevraagd worden.